Informace a rezervace 542 217 718 ck@atlantika.cz

AKTUALITY k cestování 2021 v COVID-19

18.01.2021 Lyžařské zájezdy

Itálie - uzavření lanovek do 15.2.2021

Rakousko - uzavření ubytování do 28.2.2021

Česká republika - uzavření hotelů a lanovek do 22.1.2021

Podmínky k cestování na MALEDIVY

1. Platný cestovní doklad - pas se strojově čitelnou zónou a dobou před expirací delší než 6 měsíců, vízum na místě pro pobyty do 30 dní je uděleno po příletu zdarma jak pro občany České Republiky tak pro občany Slovenské Republiky.

 

http://www.immigration.gov.mv/    

 

https://www.mzv.cz/newdelhi/cz/ko/info/koronavirus/maledivy.html

 

http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=koronavirus

https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/vstup-cudzincov-na-uzemie-sr-pocas-mimoriadnej-situacie?fbclid=IwAR3wBD6AlXaCM26FKX_Zikd1Tf0VhKh4pppALEF-40Ue_vV0qzMCtWCG7IA

 

2. Platná zpáteční letenka a rezervace ubytování po celou dobu pobytu.


3. Potvrzení o negativním výsledku PCR testu na Covid-19 v angličtině, přičemž cestující musí být otestován v době maximálně 96 hodin před odletem na Maledivy.  Výjimku z předložení testu tvoří děti do jednoho roku  

Toto potvrzení musí obsahovat : jméno a příjmení testované osoby (dle pasu) , číslo pasu pokud jej požadují i letecké společnosti (na Maledivské straně bylo vyhlášeno za povinný údaj k 18.10., ale povinnost se obratem 16.10. zrušila - jelikož tato kolonka v testech není povinně zavedena) , název a adresu testující laboratoře, výslovné uvedení, že šlo o PCR test, datum odebrání vzorku a výsledek, razítko a podpis laboratoře

 V případě tranzitu s dobou převyšující 24 hodin cestující musí absolvovat opakovaný test PCR do 72 hodin před nástupem na další cestu.  

 

4. Zdravotní prohlášení odeslané prostřednictvím portálu IMUGA v průběhu 24 hodin před odletem (ový posun v destinaci, potvrzení - kód přijde automaticky obratem). Toto prohlášení je vyžadováno v papírové či elektronické podobně i při odbavení na odletu.

Do tohoto prohlášení se kromě standardních údajů, telefonického kontaktu a dotazu na návštěvu země s  výskytem  žluté zimnice v předchozích 6-ti dnech a očkování na ní v předchozích 10-ti dnech  ještě  nahrává fotografie (možnost pořídit snímek obličeje mobilem oproti bílému pozadí) , kopie negativního PCR testu a vyplňuje se dotazník se symptomy nemoci COVId-19 a datum příznaků.  Mimo zdravotní údaje  se uvádí  počet zavazadel a celní prohlášení. 

 

Odkaz na portál:  https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create

 

Toto prohlášení se vyplňuje jak při příletu tak i 24 hodin před odletem !

 

Po návratu zpět do ČR je nutné neprodleně odeslat kopii negativního PCR testu na Covid-19 do příslušné krajské hygienické stanice místa pobytu testované osoby (max 7 dní, pak může být nařízena karanténa a opětovné vzorkování). Vzorek nesmí být po příletu starší 72 hodin.
Email pro hlavní město Prahu je: covid-hc@hygpraha.cz  (ostatní stanice mají podobný typ adresy - je třeba si zjistit na příslušných krajích) 
Email musí obsahovat: jméno a příjmení, datum narození, datum příletu do ČR, země odkud se cestující vrací, adresa pobytu, kontaktní údaje na testovanou osobu - telefon a email

+ formulář na ochranu veřejného zdraví - lze vyplnit online před příletem do ČR :  https://plf.uzis.cz/

Informace k odletu z Rakouska a letiště Vídeň:

https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/rakusko-podmienky-cestovania-a-opatrenia-proti-sireniu-covid-19?_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fcestovanie_a_konzularne_info%2Fdetail%2F-%2Fasset_publisher%2FIw1ppvnScIPx%2Fcontent%2Frakuska-republika%3FdisplayMode%3D1

Další praktické informace:

Po příletu na letiště v Malé je cestujícím měřena teplota a může být i odebrán namátkový vzorek testu na koronavirus (ten pak hradí maledivská strana).

Nošení roušek je povinné jak jak na letišti, tak při transferech a ve všech veřejných prostorech stejně tak jako dodržování hygienických pravidel jako mytí a dezinfekce rukou.

Na letišti máme v tuto chvíli pouze anglicky mluvícího delegáta.

Resorty jsou povinné dodržovat nařízení ministerstva zdravotnictví a mít své vlastní bezpečnostní a zdravotní předpisy, takže nošení roušek apod. je upraveno jejich směrnicemi - hlavně co se týče stravy bufetového typu, počtu osob u jednoho stolu apod. Většina resortů

Na každém resortu je možnost nechat si odebrat vzorek pro PCR test k návratu zpět do destinace. Obvykle se vzorky odebírají 4-3 dny před odletem. Některé resorty poskytují tento test zdarma, jiné za poplatek - obvyklá cena testu je 150-250 USD a hradí se přímo na resortu. Potvrzení dorazí elektronicky mailem a lze jej nechat na resortech vytisknout.

Každý host, který má příznaky COVID-19, je povinen toto resortu nahlásit a neohrožovat další klienty.  V případě nutnosti podstoupit PCR test a takový test také uhradit. V případě, že se symptomatickým cestujícím cestují i další osoby ve skupině, jsou všichni členové stejné skupiny povinni podstoupit PCR test.  

Aplikace chytré karantény do mobilu se nazývá Trace Ekee.

Cestování mezi resorty je nyní povoleno - ani jeden z resortů nesmí evidovat žádný pozitivní případ, avšak dva dny před odjezdem se vyplňuje formulář, kde je nutný záznam lékaře, že klient odjíždí na resort bez příznaků Covid-19, zajišťují si resorty samy mezi sebou.

Novinkou pojištění Covid-19 od Allied Insurance Company, které vzniklo ve spolupráci s  Ministerstvem pro turismus.

Pojištění je ve dvou variantách standard a plus. Je nutné uzavřít již před odletem do destinace min 24 hodin a podmínkou uznání plnění  je i negativní test při příletu. 

Pojištěni kryje náklady vzniklé s případnou pozitivitou  na Covid-19 a nutnosti lékařských výloh, pohotovostního transferu z resortu do místa karantény, pobyt v izolačním centru Eriyadu Island Resort (karanténu na resortu si hradí klient sám) , pohřeb na Maledivách. Toto krytí se vztahuje pouze na pojištěnou osobu nikoliv na ostatní spolucestující.


Doporučujeme jej, jelikož české pojišťovny jak je mi zatím známo mají velmi omezené plnění v případě pozitivity na Covid-19 v průběhu pobytu.

 

 https://allied.mv/personal/allied-inbound#tab-details 

 https://myallied.mv/type/inbound-allied/new 

  

 

Kanárské ostrovy

K této destinaci si dovoluji přeposlat informace od Španělské kanceláře pro cestovní ruch:

V souladu s vyjádřením vlády Kanárských ostrovů, nedochází k žádnému uzavření ostrova Tenerife pro domácí a zahraniční turisty a návštěvníky.

Také nejsou nikterak omezeny ubytovací kapacity pouze na hotely, jak mylně uvádí dokonce i některé letecké společnosti. Pokud přijíždějící turista, ať zahraniční nebo domácí, splní podmínky jako vyplnění zdravotního formuláře a doložení negativního testu, PCR nebo antigenního, může se ubytovat v jakémkoliv registrovaném ubytovacím zařízení.

I nadále platí, že turista, který onemocní na ostrově, a nemá žádné pojištění proti COVID-19, je krytý speciálním pojištěním společností AXA.

- Platná opatření a informace o testech: https://turismodeislascanarias.com/en/covid-19-tests/

- Pro informace o ostrově Tenerife doporučujeme sledovat tento odkaz, který se pravidelně aktualizuje https://www.webtenerife.co.uk/blog/coronavirus/

 

MZV na svých stránkách zveřejnilo souhrn informací k lyžařské sezóně v jednotlivých zemích, jelikož je všude situace trochu odlišná. Zároveň lze v článku nalézt i aktuální podmínky vstupu do zemí v souvislosti s epidemií koronaviru. Souhrn je dostupný zde: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/lyzarska_sezona_v_evropskych_zemich.html

 

 

Jednotlivé barvy semaforu znamenají:

ČERVENÁ – všichni, kdo přijíždí do ČR z těchto zemí musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a podstoupit buďto karanténu nebo PCR test. Tuto povinnost nemají děti mladší 5 let.

ORANŽOVÁ – cestující z těchto zemí mohou na území ČR vstoupit bez nutnosti vyplnit příjezdový formulář. Cizinci, kří přijíždí do ČR za prací nebo studiem musí před vstupem na pracoviště/vzdělávací instituce předložit negativní PCR test.

ZELENÁ – cestující z těchto zemí nemusí při příjezdu do ČR vyplňovat příjezdový formulář a nemusí absolvovat karanténu ani PCR test.

 Více informací naleznete na webu MZV.

 

Zájezdy 2021

 

  • GARANTUJEME možnost okamžitého odstoupení od smlouvy o zájezdu bez stornopoplatků a vrácení uhrazených prostředků do 14 dnů, v případě: překážky a státnách restrikcí - které by omezili čerpání služeb v cílové destinaci, zákazu cestování, povinné karantény (pokud bude povinná při vstupu do cílové destinace, v případě uzavření hranic či tkzv "lockdownu" v cílové destinaci nebo v ČR. 

Vzhledem k dynamicky vyvýjející se situaci ve všech státech postižených koronavirem Covid 19 , kdy každá země 

zavádí zcela nečekaně svá opatření, která se mění ze dne dne, prosíme o sledování těchto informací na webbových stránkách MZČR:

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruZDE

 

SEZNAM odběrových míst na Covid-19 SEZNAM odběrových míst na COVID-19 v ČR

 

Další relevantní odkazy naleznete zde:

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí: ZDE
Web Ministerstva zdravotnictvíhttps://www.mzcr.cz/
Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruZDE
Web Státního zdravotního ústavuhttp://www.szu.cz/
Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občanyZDE
Web Krajské hygienické staniceZDE
Web Ministerstva práce a sociálních věcí: https://www.mpsv.cz/
Web Světové zdravotnické organizace: (WHO) www.who.int a ZDE

letecká společnost SmartWings - Hygienické standary na palubách SmartWings - zobrazí se po kliknutí na odkaz 

Výše uvedené informace vycházejí z informací, které má Cestovní kancelář, k dispozici ve chvíli zveřejnění a které jsou považovány za důvěryhodné. Naše společnost nemůže převzít záruku za správnost a úplnost informací, ani odpovědnost za případné škody. Krizové situace jsou často velmi nepřehledné a mohou se rychle změnit.

 

Cestovní kancelář Atlantika s historií v cestovních ruchu již 28 let zprostředkovává pobytové zájezdy do nejoblíbenějších evropských destinací v Itálii, Chorvatsku, Řecku, Rakousku, Slovinsku. Zájezdy do exotických destinací jako jsou Maledivy, Zanzibar, Dominikánská republika. Pro vyznavače aktivní dovolené jsou tu lyžařské a cyklistické zájezdy a pobyty s možností využití lekcí Zumby. Ve spolupráci s našimi partnery vám můžeme nabínout i tuzemské, lázeňské pobyty a zájezdy do celého světa včetně poznávacích zájezdů. Naše CK je již po mnohu let hlavním sponzorem světové soutěže Grand Prix v moderní gymnastice. 

Provozováno na systému STOVKA - rezervační systém pro CK
Copyright © 2021 CK Atlantika, spol. s.r.o. • Všechna práva vyhrazena.
Facebook