Informace a rezervace 542 217 718 ck@atlantika.cz

AKTUALITY k cestování 2021 v COVID-19

24.02.2021 nové podmínky pro cestování viz klikni na ODKAZ
Rozcestník cestování nové podmínky ZDE

15.02.2021
Itálie: žlutá zóna
- Italská vláda změnila termín pro otevření lyžařských SKI-areálů a to nově od 05.03.2021. O průběhu situace vás budeme průběžně informovat.

Podmínky vstupu do Itálie:

 • Potvrzení o negativním výsledku testu ne starší 48 h PCR nebo antigenní test - certifikát pouze v AJ, NJ, IJ.
 • Vyplnění vstupního formuláře před odjezdem (naleznete zde, nebo obdržíte v pokynech před cestou)

Podmínky návratu do ČR: 

 • Vyplnění elektronického příjezdového formuláře ZDE či na stránkách MZV.
 • PCR test (ne starší 72 h) či antigenní test (ne starší 24 h) před návratem
  PCR test po návratu (lze provést dříve než 5. den od příjezdu, do té doby samoizolace)

Antigenní testy v Itálii před odjezdem: pro klienty ubytované v oblasti Ponte di Legno, Temu, Vione, Vezza d´Oglio.
Testovací místo: lékárna v Temu (klienty bez vlastní dopravy tam budeme vozit)
Cena testu na místě 28EUR/osoba, výsledek je do 15 minut v IJ a AJ.(pouze s respirátorem FFP2 na místě testování)
Všechny informace potřebné k pobytu, lyžování, příjezdu i odjezdu a testování obdržíte od nás před cestou v pokynech na cestu. 
Bezpečnostní opatření v Itálii: ochrana úst ve vnitřních i venkovních prostorech s platností zatím do 5.3.2021 , restaurace a bary jsou otevřeny pouze do 18,00 hodin (doporučeno rezervovat stůl, max 4 osoby), obchody jsou otevřené, zákaz nočního vycházení od 22,00 - 05,00 hodin.)

Podmínky k přepravě na lanovkách: 
Sedačkové lanovky: je povolena obsazenost 100% své kapacity, je nutné během přepravy mít nasazenou chirurgickou roušku. Sedačkové lanovky s ochraným plexisklovám krytem nelze využít a pokud budou povoleny, tak ochranný kryt  musí zůstat otevřený po celou dobu jízdy.
Kabinová Lanovka: je povolena obsazenost  50% své kapacity, je nutné mít nasazenou chirurgickou roušku.Připomínáme, že je povinné mít nasazenou chirurgickou roušku po celou dobu přepravy v lanovce.

Informace a podmínky pro cestování do / z Itálie : INFORMACE PRO VSTUP DO/Z ITÁLIE
Informace a podmínky pro cestování do / z Rakouska: Test nemusí předkládat osoby při průjezdu Rakouskem bez zastávky, např. při tranzitu přes Rakousko do Itálie  (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné), pokud je zajištěn i výjezd ze země. Registrace se nevyžaduje. 
Více info ZDE : informace a podmínky pro vstup či přejezd do Rakouska
Informace o cestování do / z přes Německo: podmínky a informace pro vstup či přejezd do Německa

Návrat do České Republiky od 5.2.2021

zdroj: 

PŘEHLEDNĚ: Nová pravidla cestování platná od 5. února 2021 | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)

00206BE9F2ED210203140600 (mzcr.cz)

00206BE9F2ED210201160004 (mzcr.cz)

Seznam zemí podle míry rizika nákazy – Aktuální informace o COVID-19 (mzcr.cz)

 

 • Nově se zavádí tzv. tmavě červená - vysoce riziková - kategorie, na cesty z nichž se budou aplikovat nejpřísnější epidemiologická opatření. To znamená povinné předložení prvního PCR testu ne staršího než 72 hodin před vstupem (dle dokumentu ochranné opatření viz odkaz výše- myšleno před nástupem na odlet zpět do ČR ) a následně druhého PCR testu provedeného v ČR nejdříve pátý den od vstupu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace.
 • V případě cest z oranžových a červených zemí bude povinnost předložit před vstupem antigenní, nebo PCR test ne starší než 72 hodin. V případě červených zemí pak musí osoba podstoupit druhý PCR test provedený v ČR (lze provést i dříve než pátý den). Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace.
 • Z nařízení jsou vyjmuty děti do 5 let včetně.
 • Pokud není možné podmínky před cestou do ČR splnit, platí do 14.2. "přechodné období", kdy je možné do ČR cestovat i s antigenním testem (ne starším než 24 hod) nebo absolvovat test až při vstupu do ČR (tedy v praxi na letišti).
 • Při cestách ze všech těchto kategorií zemí je zároveň povinnost vyplnit elektronický Příjezdový formulář, jehož vyplnění bude společně s testem při vstupu do ČR kontrolováno. 
  Odkaz na příjezdový formulář: Příjezdový formulář / Public Health Passenger Locator Form (uzis.cz)

Podmínky pro vstup do destinace - Maledivy:jsou v tmavě červené zoně.

1. Platný cestovní doklad - pas se strojově čitelnou zónou a dobou před expirací delší než 6 měsíců, vízum na místě pro pobyty do 30 dní je uděleno po příletu zdarma jak pro občany České Republiky tak pro občany Slovenské Republiky.

http://www.immigration.gov.mv/   

https://www.mzv.cz/newdelhi/cz/ko/info/koronavirus/maledivy.html

Republic of Maldives - Detail web obsahu - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (mzv.sk)

2. Platná zpáteční letenka a rezervace ubytování po celou dobu pobytu.

3. Potvrzení o negativním výsledku PCR testu na Covid-19 v angličtině, přičemž cestující musí být otestován v době maximálně 96 hodin před odletem na Maledivy.  Výjimku z předložení testu tvoří děti do jednoho roku 

Toto potvrzení musí obsahovat : jméno a příjmení testované osoby (dle pasu), název a adresu testující laboratoře, výslovné uvedení, že šlo o PCR test, datum odebrání vzorku a výsledek, razítko a podpis laboratoře V případě tranzitu s dobou převyšující 24 hodin cestující musí absolvovat opakovaný test PCR do 72 hodin před nástupem na další cestu. 

4. Zdravotní prohlášení odeslané prostřednictvím portálu IMUGA v průběhu 24 hodin před příletem i odletem (časový posun v destinaci, potvrzení - kód přijde automaticky obratem i s uvedením doby platnosti). Toto prohlášení je vyžadováno v papírové či elektronické podobně i při odbavení na odletu.

Do tohoto prohlášení se kromě standardních údajů, telefonického kontaktu a dotazu na návštěvu země s  výskytem  žluté zimnice v předchozích 6-ti dnech a očkování na ní v předchozích 10-ti dnech  ještě  nahrává fotografie (možnost pořídit snímek obličeje mobilem oproti bílému pozadí) , kopie negativního PCR testu a vyplňuje se dotazník se symptomy nemoci COVId-19 a datum příznaků.  Mimo zdravotní údaje  se uvádí  počet zavazadel a celní prohlášení. 

Odkaz na portál:  https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create Toto prohlášení se vyplňuje jak při příletu tak i 24 hodin před odletem !

Odkaz na brožuru : Media_Campaign_Brochure (visitmaldives.s3.amazonaws.com)

Další praktické informace:

Po příletu na letiště v Malé je cestujícím měřena teplota a může být i odebrán namátkový vzorek testu na koronavirus (ten pak hradí maledivská strana).

Nošení roušek je povinné jak jak na letišti, tak při transferech a ve všech veřejných prostorech stejně tak jako dodržování hygienických pravidel jako mytí a dezinfekce rukou.Na letišti máme v tuto chvíli pouze anglicky mluvícího delegáta.

Resorty jsou povinné dodržovat nařízení ministerstva zdravotnictví a mít své vlastní bezpečnostní a zdravotní předpisy, takže nošení roušek apod. je upraveno jejich směrnicemi - hlavně co se týče stravy bufetového typu, počtu osob u jednoho stolu apod. Většina resortů

Na každém resortu je možnost nechat si odebrat vzorek pro PCR test k návratu zpět do destinace. Obvykle se vzorky odebírají 4-3 dny před odletem. Některé resorty poskytují tento test zdarma, jiné za poplatek - obvyklá cena testu je 150-250 USD a hradí se přímo na resortu. Potvrzení dorazí elektronicky mailem a lze jej nechat na resortech vytisknout.

Každý host, který má příznaky COVID-19, je povinen toto resortu nahlásit a neohrožovat další klienty.  V případě nutnosti podstoupit PCR test a takový test také uhradit. V případě, že se symptomatickým cestujícím cestují i další osoby ve skupině, jsou všichni členové stejné skupiny povinni podstoupit PCR test. 

Aplikace chytré karantény do mobilu se nazývá Trace Ekee.

Cestování mezi resorty je nyní povoleno - ani jeden z resortů nesmí evidovat žádný pozitivní případ, avšak dva dny před odjezdem se vyplňuje formulář, kde je nutný záznam lékaře, že klient odjíždí na resort bez příznaků Covid-19, zajišťují si resorty samy mezi sebou.

Novinkou pojištění Covid-19 od Allied Insurance Company, které vzniklo ve spolupráci s Ministerstvem pro turismus.

Pojištění je ve dvou variantách standard a plus. Je nutné uzavřít již před odletem do destinace min 24 hodin a podmínkou uznání plnění  je i negativní test při příletu. 

Pojištěni kryje náklady vzniklé s případnou pozitivitou  na Covid-19 a nutnosti lékařských výloh, pohotovostního transferu z resortu do místa karantény, pobyt v izolačním centru Eriyadu Island Resort (karanténu na resortu si hradí klient sám) , pohřeb na Maledivách. Toto krytí se vztahuje pouze na pojištěnou osobu nikoliv na ostatní spolucestující.

Doporučujeme jej, jelikož české pojišťovny jak je mi zatím známo mají velmi omezené plnění v případě pozitivity na Covid-19 v průběhu pobytu.

https://allied.mv/personal/allied-inbound#tab-details 

 https://myallied.mv/type/inbound-allied/new 

ZANZIBAR- není POVOLENO CESTOVAT ! 

Pro vstup do země je potřeba předložit negativní test na COVID-19 pouze pokud ho vyžaduje letecká společnost. Vízum do Tanzánie se vyřizuje online před cestou na httpseservices.immigration.go.tzdya. V letadle před příletem je nutné vyplnit zdravotní formulář - Health Surveillance Form- jehož součástí jsou údaje o pobytu a kontakty. Předložíte ho při kontrole zdravotního stavu Port Health - na letišti vás čeká měření teploty po příletu a před odletem. V případě cesty přes Dubaj s Emirates Airlines - Flydubai vyžaduje se negativní COVID-19 test s maximální platností čtyři dny - 96 hodin - před datem odletu. Potvrzení může být v českém jazyce. Certifikát v digitální podobě nebo ve formě SMS není akceptován. Všichni cestující musí mít platné cestovní pojištění po celou dobu svého pobytu. Roušky jsou na letišti a během transferů, v hotelu pro hosty není povinnost. Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje všem cestovatelům zaregistrovat se v databázi DROZD a dbát během pobytu zvýšené opatrnosti. Po příletu do ČR je do 72 hodin od vstupu nutné předložit krajské hygienické stanici negativní test absolvovaný na území ČR nebo nastoupit karanténu. Do doby předložení výsledku testu platí zákaz volného pohybu po území ČR. Testování je možné také na letišti v Praze. Před cestou vždy doporučujeme ověřit aktuální podmínky pro vstup do země. Vstupní podmínky se mohou do odletu změnit.,

Zájezdy 2021

 

 • GARANTUJEME možnost okamžitého odstoupení od smlouvy o zájezdu bez stornopoplatků a vrácení uhrazených prostředků do 14 dnů, v případě: překážky a státnách restrikcí - které by omezili čerpání služeb v cílové destinaci, zákazu cestování, povinné karantény (pokud bude povinná při vstupu do cílové destinace, v případě uzavření hranic či tkzv "lockdownu" v cílové destinaci nebo v ČR. 

Vzhledem k dynamicky vyvýjející se situaci ve všech státech postižených koronavirem Covid 19 , kdy každá země 

zavádí zcela nečekaně svá opatření, která se mění ze dne dne, prosíme o sledování těchto informací na webbových stránkách MZČR:

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruZDE

 

SEZNAM odběrových míst na Covid-19 SEZNAM odběrových míst na COVID-19 v ČR

 

Další relevantní odkazy naleznete zde:

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí: ZDE
Web Ministerstva zdravotnictvíhttps://www.mzcr.cz/
Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruZDE
Web Státního zdravotního ústavuhttp://www.szu.cz/
Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občanyZDE
Web Krajské hygienické staniceZDE
Web Ministerstva práce a sociálních věcí: https://www.mpsv.cz/
Web Světové zdravotnické organizace: (WHO) www.who.int a ZDE

letecká společnost SmartWings - Hygienické standary na palubách SmartWings - zobrazí se po kliknutí na odkaz 

Výše uvedené informace vycházejí z informací, které má Cestovní kancelář, k dispozici ve chvíli zveřejnění a které jsou považovány za důvěryhodné. Naše společnost nemůže převzít záruku za správnost a úplnost informací, ani odpovědnost za případné škody. Krizové situace jsou často velmi nepřehledné a mohou se rychle změnit.

 

Cestovní kancelář Atlantika s historií v cestovních ruchu již 28 let zprostředkovává pobytové zájezdy do nejoblíbenějších evropských destinací v Itálii, Chorvatsku, Řecku, Rakousku, Slovinsku. Zájezdy do exotických destinací jako jsou Maledivy, Zanzibar, Dominikánská republika. Pro vyznavače aktivní dovolené jsou tu lyžařské a cyklistické zájezdy a pobyty s možností využití lekcí Zumby. Ve spolupráci s našimi partnery vám můžeme nabínout i tuzemské, lázeňské pobyty a zájezdy do celého světa včetně poznávacích zájezdů. Naše CK je již po mnohu let hlavním sponzorem světové soutěže Grand Prix v moderní gymnastice. 

Provozováno na systému STOVKA - rezervační systém pro CK
Copyright © 2021 CK Atlantika, spol. s r.o. • Všechna práva vyhrazena.
Facebook