Informace a rezervace 542 217 718 ck@atlantika.cz

Aktuální podmínky k cestování 2021 v COVID-19

S PLATNOSTÍ OD 4.5.2021

 • Naočkovaní čeští občané, kteří cestují zpět do ČR ze států se středním a vysokým rizikem, nebudou muset absolvovat po příjezdu negativní test na koronavirus.  
 • Ostatní lidé musí absolvovat antigenní nebo PCR test. Konkrétně při návratu z červených zemí musí lidé podstoupit PCR test nejpozději pět dní po příjezdu, při příjezdu z oranžových států pak PCR či antigenní test ve stejném termínu.
 • K „oranžovým“ státům se středním rizikem se nyní v Evropě řadí Portugalsko, Finsko, Irsko nebo Island. 
 • Červené státy s vysokým rizikem jsou například Německo, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Itálie či Dánsko. 
 • K tmavě červeným státům se řadí například Chorvatsko, Francie, Velká Británie, Polsko, Srbsko, Ukrajina nebo Maďarsko a také všechny země mimo EU.

Opatření na palubách charterovách letů SMARTWINGS (pro klienty odlet Rhodos a jiné destinace)

Nové opatření na palubách svých letadel, aby cestování letadlem bylo i nadále bezpečné. S účinností od pátku 5. března 2021 bude možné vstupovat na paluby letadel Smartwings a Českých aerolinií mířících z/do ČR jen s písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu. Výsledek antigenního testu nesmí být starší než 24 hodin a výsledek RT-PCR testu nesmí být starší než 72 hodin před nástupem na palubu letadla. I nadále musí cestující splňovat veškeré podmínky pro vstup do dané země. 
Výjimka platí pro:

 • děti mladší 5 let,
 • cestující, kteří předloží písemné lékařské potvrzení v českém nebo anglickém jazyce, a to lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU o tom, že nemají klinické známky onemocnění COVID-19 a zároveň prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19, absolvovali podle platných mimořádných opatření MZ ČR nebo opatření jiného členského státu EU izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a o tom, že od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 kalendářních dní (potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a telefonické spojení; možný vzor potvrzení je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR),
 • cestující, kteří předloží písemné potvrzení v anglickém jazyce o kompletním očkování proti onemocnění COVID-19 vakcínou schválenou Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), přičemž od očkování uplynulo nejméně sedm dní,
 • cestující, kteří do České republiky cestují ze zemí spadajících mezi země s nízkým rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření MZ ČR, (tj. ze zemí spadajících do zelené kategorie cestovatelského semaforu),
 • ostatní výjimky jsou uvedeny v příslušném ochranném opatření MZ ČR.
 • více na www.smartwings.com/testy

TESTOVACÍ LABORATOŘ PRO naše klienty V BRNĚ A OSTRAVĚ ZA VÝHODNOU CENU 1000 KČ/PCR TEST
CENA testu vč mezinárodního certifikátu v AJ : 1000 Kč (preferují platbu kartou platba v laboratoři)
Laboratoř Zdravotní ústav : www.zuova.cz

Místo odběru BRNO:
Gorkého 56/6 - pouze pro samoplátce - Brno-střed, Veveří
602 00 Brno
Vstup pěšky garážovými vraty z ulice, !DOPRAVNÍ OMEZENÍ!

Příjem vzorků: Tel: 543 423 305

Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: 7:00 – 11:00

Pro klienty s odletem v úterý, test proběhne Pondělí výsledky testu budou mít na emailu v AJ max do 12,00 hodin v ůterý v den odletu!

REGISTRACE pro rezervaci  terminu: klikněte na:  REZERVACE TERMÍNU ZDE pro svůj termín.

Doporučujeme jiz udelat nyní, nebo co nejdříve, aby jste měli termin včas, test musí být  stary 72 hodin před odletem. )

 

Místo odběru OSTRAVA: boční vchod z parkoviště ZÚ Ostrava, Partyzánské náměstí  2633/7
Provozní doba: pondělí 14:00 – 15:00, středa 13:00 - 14:00 a čtvrtek 10:00 – 11:00

Všichni , kteří budou do zavedení zeleného digitálního certifikátu (Covid pasu) používat pro vstup do destinací potvrzení o antigenním nebo PCR testu doporučujeme používat formulář, který je zveřejněn na stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky (je dvojjazyčný a uvádí se tam i výrobce antigenního testu, je vystaven laboratoří/testovacím místem a podepsán/orazítkován, což se v zahraničí vyžaduje:

ODKAZ na formulář ZDE: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Potvrzen%C3%AD_CZ_EN.pdf

 

CHORVATSKO

Od 1. května byly učiněny 2 změny pokud do Chorvatska přijíždí osoby z jiných než zelených zemí:
1. Osoby, které do Chorvatska vstoupí na základě předložení negativního antigenního testu, se nemusí již po deseti dnech od učiněného testu znovu v Chorvatsku testovat. Tato povinnost byla zrušena.
2. Kromě již dříve platných čtyřech podmínkách vstupu do Chorvatska, přibyla i další možnost. Vstup do Chorvatska bude umožněn:
-
pokud osoba prodělala Covid-19 a má lékařské potvrzení o prodělané nemoci nebo potvrzení o pozitivním PCR nebo antigenním testu, a po prodělané nemoci byla očkována nejméně jednou dávkou, pak se výjimka od povinnosti ukázat Potvrzení o negativním PCR nebo antigenním testu nebo povinnost karantény prodlužuje do uplynutí 5 měsíců od očkování.

Detailní informace o podmínkách vstupu do Chorvatska zde:

v chorvatštině: https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211

v angličtině: https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212

Všichni , kteří budou do zavedení zeleného digitálního certifikátu (Covid pasu) používat pro vstup do Chorvatska potvrzení o antigenním testu doporučujeme používat formulář, který je zveřejněn na stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky (je dvojjazyčný a uvádí se tam i výrobce antigenního testu, je vystaven laboratoří/testovacím místem a podepsán/orazítkován, což se v zahraničí včetně Chorvatska vyžaduje:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Potvrzen%C3%AD_CZ_EN.pdf

 Chorvatské Ministerstvo vnitra neuznává výsledek testu formou SMS nebo samotesty. Na svých stránkách https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212 uvádí tyto náležitosti, které by mělo mít Potvrzení o antigenním testu:

 „Pokud byly výsledky antigenního testu provedeny v zahraničí, musí na potvrzení být viditelný výrobce a / nebo obchodní název testu a test musí být vystaven zdravotnickým zařízením / laboratoří a podepsán / potvrzen lékařem. Pokud tak nebude uvedeno, nebude pro vstup do Chorvatské republiky přijato jako důvěryhodné.

Rychlý antigenní test je uveden ve Společném seznamu rychlých antigenních testů uznávaných členskými státy Evropské unie (str.-8.-11), zveřejněném Evropskou komisí. Kromě testů ze Společného seznamu rychlých testů na antigeny uznaných členskými státy Evropské unie je uznatelný i SARS-COV -2 ANTIGEN TEST KIT od čínského výrobce SHENZEN ULTRA - DIAGNOSTIC BIOTEC Co., který není na seznamu schválených testů od Evropské komise.“

 

Doporučujeme, aby se klienti před testováním informovali zda dané testovací místo nebo laboratoř provádí výše schválené testy a zda vydávají Potvrzení o antigenním testu na cestu do zahraničí (v angličtině, nebo dvojjazyčně česko-anglické), které kromě běžných údajů z výsledku testu, splňují tyto podmínky:

1. název výrobce antigenního testu

2. podpis

3. razítko testovacího místa nebo laboratoře.

Základní podmínky pro vstup zní:

„Osobám s pobytem v EU včetně České republiky bude umožněn vstup do Chorvatské republiky pokud se prokáží:

1. potvrzením o negativním PCR nebo antigenním testu, uvedeném na Společném seznamu antigenních testů uznávaných členskými státy Evropské unie, zveřejněném Evropskou komisí. Výsledek testu nesmí být starší než 48 hodin - měřeno od času uvedeného na testu do příjezdu na hraniční přechod. V případě použití antigenního testu je nutné při pobytech delších než 10 dní provést opakovaný antigenní test a to v době do 10 dní od provedení prvního antigenního testu.

nebo

2.potvrzením o očkování, které proběhlo nejméně 14 dní před vstupem do Chorvatska druhou dávkou nebo první, pokud se jedná o očkování, které se provádí jen v jedné dávce

nebo

3. potvrzením o pozitivním PCR nebo antigenním testu, které stvrzuje, že se osoba zotavila z virové infekce SARS-CoV-2, přičemž tento test byl proveden před 180 dny a je starší než 11 dnů ode dne příjezdu na hraniční přechod, nebo po předložení potvrzení o prodělání COVID-19 vystaveného lékařem“

4.-pokud osoba prodělala Covid-19 a má lékařské potvrzení o prodělané nemoci nebo potvrzení o pozitivním PCR nebo antigenním testu, a po prodělané nemoci byla očkována nejméně jednou dávkou, pak se výjimka od povinnosti ukázat Potvrzení o negativním PCR nebo antigenním testu nebo povinnost karantény prodlužuje do uplynutí 5 měsíců od očkování.

Děti do sedmi let, které cestují s rodičem / zákonným zástupcem, jsou osvobozeny od předložení potvrzení o negativním výsledku testu a od karantény, pokud mají rodiče / zákonní zástupci negativní PCR a nebo antigenní test, nebo potvrzení o očkování a nebo o prodělání onemocnění COVID-19.

Při překračování hraničních přechodů Chorvatské republiky a pobytu v Chorvatské republice jsou všechny osoby povinny dodržovat epidemiologická opatření, obecná a zvláštní doporučení a pokyny Chorvatského institutu veřejného zdraví. Všem cizincům cestujícím do Chorvatska, za předpokladu že splňují podmínky pro vstup do Chorvatské republiky, se doporučuje předem vyplnit formulář pomocí aplikace

https://entercroatia.mup.hr/.

 

ŘECKO
otevírá turistům 15.5.2021, od 4.5. jsou otevřeny restaurace, taverny venkovní prostory, zahrádky. Pro vstup do země bez karantény musí cestujicí splnit jednu ze 3 podmínek uvedenou v tak zvaném EU připravovaném CovidPass, pakliže Covid Pass nestihne EU připravit tak Česko se zeměmi jako je Řecko a Chorvatsko jsou připraveni pro vzájemné biletární dohody, které právě budou splnovat stejné podmínky jako připravovaný Covid Pass. : 

Čeští občané a cizinci s trvalým pobytem v ČR cestující do Řecka musí předložit na řecké hranici buď :

1.potvrzení o negativním výsledku molekulárního PCR testu na Covid-19 ne starší 72 hodin od odběru vzorku z nosu či hrtanu (nikoli ze slin) vystavené v anglickém jazyce s uvedením jména cestujícího a čísla jeho cestovního dokladu.
2.nebo oficiální národní certifikát o provedeném očkování v anglickém jazyce, pokud uplynulo minimálně 14 dnů od završení vakcinace. Certifikát musí obsahovat jméno-příjmení držitele, typ použité vakcíny a počet dávek. V takovém případě se na ně nevztahuje povinnost sedmidenní preventivní karantény. Tyto povinnosti se rovněž nevztahují na děti do 5 let.

3. potvrzením o pozitivním PCR nebo antigenním testu, které stvrzuje, že se osoba zotavila z virové infekce SARS-CoV-2, přičemž tento test bylproveden před 180 dny a je starší než 11 dnů ode dne předložení potvrzení o prodělání COVID-19 vystaveného lékařem“

Všichni cestující musí nejpozději 24 hodin před vstupem do Řecka vyplnit na internetu elektronicky Passenger Locator Form (PLF), na jehož základě obdrží QR kód. QR kód slouží mj. k namátkovému testu na Covid-19, který může být cestujícímu proveden při vstupu do Řecka.

Letecké společnosti mají povinnost zkontrolovat potvrzení o testu či očkování a nepřijmout bez něj cestujícího na palubu. Nevyplnění PLF, neobdržení QR kódu či odmítnutí podstoupit namátkový test je rovněž důvodem k odepření vstupu do země nebo vyloučení z letecké přepravy.

Doporučujeme řídit se pokyny uvedenými na řecké vládní platformě https://travel.gov.gr/ a konzultovat aktuální podmínky s leteckými společnostmi.

Podmínky pro cestování viz klikni na ODKAZ
Rozcestník cestování nové podmínky ZDE

Podmínky vstupu do Itálie:

 • Potvrzení o negativním výsledku testu ne starší 48 h PCR nebo antigenní test - certifikát pouze v AJ, NJ, IJ.
 • Vyplnění vstupního formuláře před odjezdem (naleznete zde, nebo obdržíte v pokynech před cestou)

Podmínky návratu do ČR: 

 • Vyplnění elektronického příjezdového formuláře ZDE či na stránkách MZV.
 • PCR test (ne starší 72 h) či antigenní test (ne starší 24 h) před návratem
  PCR test po návratu (lze provést dříve než 5. den od příjezdu, do té doby samoizolace)

Bezpečnostní opatření v Itálii: ochrana úst ve vnitřních i venkovních prostorech s platností zatím do 5.3.2021 , restaurace a bary jsou otevřeny pouze do 18,00 hodin (doporučeno rezervovat stůl, max 4 osoby), obchody jsou otevřené, zákaz nočního vycházení od 22,00 - 05,00 hodin.)

Informace a podmínky pro cestování do / z Itálie : INFORMACE PRO VSTUP DO/Z ITÁLIE
Informace a podmínky pro cestování do / z Rakouska: Test nemusí předkládat osoby při průjezdu Rakouskem bez zastávky, např. při tranzitu přes Rakousko do Itálie  (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné), pokud je zajištěn i výjezd ze země. Registrace se nevyžaduje. 
Více info ZDE : informace a podmínky pro vstup či přejezd do Rakouska
Informace o cestování do / z přes Německo: podmínky a informace pro vstup či přejezd do Německa

Návrat do České Republiky od 5.2.2021

zdroj: 

PŘEHLEDNĚ: Nová pravidla cestování platná od 5. února 2021 | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)

00206BE9F2ED210203140600 (mzcr.cz)

00206BE9F2ED210201160004 (mzcr.cz)

Seznam zemí podle míry rizika nákazy – Aktuální informace o COVID-19 (mzcr.cz)

 

 • Nově se zavádí tzv. tmavě červená - vysoce riziková - kategorie, na cesty z nichž se budou aplikovat nejpřísnější epidemiologická opatření. To znamená povinné předložení prvního PCR testu ne staršího než 72 hodin před vstupem (dle dokumentu ochranné opatření viz odkaz výše- myšleno před nástupem na odlet zpět do ČR ) a následně druhého PCR testu provedeného v ČR nejdříve pátý den od vstupu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace.
 • V případě cest z oranžových a červených zemí bude povinnost předložit před vstupem antigenní, nebo PCR test ne starší než 72 hodin. V případě červených zemí pak musí osoba podstoupit druhý PCR test provedený v ČR (lze provést i dříve než pátý den). Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace.
 • Z nařízení jsou vyjmuty děti do 5 let včetně.
 • Pokud není možné podmínky před cestou do ČR splnit, platí do 14.2. "přechodné období", kdy je možné do ČR cestovat i s antigenním testem (ne starším než 24 hod) nebo absolvovat test až při vstupu do ČR (tedy v praxi na letišti).
 • Při cestách ze všech těchto kategorií zemí je zároveň povinnost vyplnit elektronický Příjezdový formulář, jehož vyplnění bude společně s testem při vstupu do ČR kontrolováno. 
  Odkaz na příjezdový formulář: Příjezdový formulář / Public Health Passenger Locator Form (uzis.cz)

Podmínky pro vstup do destinace - Maledivy:jsou v tmavě červené zoně.

1. Platný cestovní doklad - pas se strojově čitelnou zónou a dobou před expirací delší než 6 měsíců, vízum na místě pro pobyty do 30 dní je uděleno po příletu zdarma jak pro občany České Republiky tak pro občany Slovenské Republiky.

http://www.immigration.gov.mv/   

https://www.mzv.cz/newdelhi/cz/ko/info/koronavirus/maledivy.html

Republic of Maldives - Detail web obsahu - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (mzv.sk)

2. Platná zpáteční letenka a rezervace ubytování po celou dobu pobytu.

3. Potvrzení o negativním výsledku PCR testu na Covid-19 v angličtině, přičemž cestující musí být otestován v době maximálně 96 hodin před odletem na Maledivy.  Výjimku z předložení testu tvoří děti do jednoho roku 

Toto potvrzení musí obsahovat : jméno a příjmení testované osoby (dle pasu), název a adresu testující laboratoře, výslovné uvedení, že šlo o PCR test, datum odebrání vzorku a výsledek, razítko a podpis laboratoře V případě tranzitu s dobou převyšující 24 hodin cestující musí absolvovat opakovaný test PCR do 72 hodin před nástupem na další cestu. 

4. Zdravotní prohlášení odeslané prostřednictvím portálu IMUGA v průběhu 24 hodin před příletem i odletem (časový posun v destinaci, potvrzení - kód přijde automaticky obratem i s uvedením doby platnosti). Toto prohlášení je vyžadováno v papírové či elektronické podobně i při odbavení na odletu.

Do tohoto prohlášení se kromě standardních údajů, telefonického kontaktu a dotazu na návštěvu země s  výskytem  žluté zimnice v předchozích 6-ti dnech a očkování na ní v předchozích 10-ti dnech  ještě  nahrává fotografie (možnost pořídit snímek obličeje mobilem oproti bílému pozadí) , kopie negativního PCR testu a vyplňuje se dotazník se symptomy nemoci COVId-19 a datum příznaků.  Mimo zdravotní údaje  se uvádí  počet zavazadel a celní prohlášení. 

Odkaz na portál:  https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create Toto prohlášení se vyplňuje jak při příletu tak i 24 hodin před odletem !

Odkaz na brožuru : Media_Campaign_Brochure (visitmaldives.s3.amazonaws.com)

Další praktické informace:

Po příletu na letiště v Malé je cestujícím měřena teplota a může být i odebrán namátkový vzorek testu na koronavirus (ten pak hradí maledivská strana).

Nošení roušek je povinné jak jak na letišti, tak při transferech a ve všech veřejných prostorech stejně tak jako dodržování hygienických pravidel jako mytí a dezinfekce rukou.Na letišti máme v tuto chvíli pouze anglicky mluvícího delegáta.

Resorty jsou povinné dodržovat nařízení ministerstva zdravotnictví a mít své vlastní bezpečnostní a zdravotní předpisy, takže nošení roušek apod. je upraveno jejich směrnicemi - hlavně co se týče stravy bufetového typu, počtu osob u jednoho stolu apod. Většina resortů

Na každém resortu je možnost nechat si odebrat vzorek pro PCR test k návratu zpět do destinace. Obvykle se vzorky odebírají 4-3 dny před odletem. Některé resorty poskytují tento test zdarma, jiné za poplatek - obvyklá cena testu je 150-250 USD a hradí se přímo na resortu. Potvrzení dorazí elektronicky mailem a lze jej nechat na resortech vytisknout.

Každý host, který má příznaky COVID-19, je povinen toto resortu nahlásit a neohrožovat další klienty.  V případě nutnosti podstoupit PCR test a takový test také uhradit. V případě, že se symptomatickým cestujícím cestují i další osoby ve skupině, jsou všichni členové stejné skupiny povinni podstoupit PCR test. 

Aplikace chytré karantény do mobilu se nazývá Trace Ekee.

Cestování mezi resorty je nyní povoleno - ani jeden z resortů nesmí evidovat žádný pozitivní případ, avšak dva dny před odjezdem se vyplňuje formulář, kde je nutný záznam lékaře, že klient odjíždí na resort bez příznaků Covid-19, zajišťují si resorty samy mezi sebou.

Novinkou pojištění Covid-19 od Allied Insurance Company, které vzniklo ve spolupráci s Ministerstvem pro turismus.

Pojištění je ve dvou variantách standard a plus. Je nutné uzavřít již před odletem do destinace min 24 hodin a podmínkou uznání plnění  je i negativní test při příletu. 

Pojištěni kryje náklady vzniklé s případnou pozitivitou  na Covid-19 a nutnosti lékařských výloh, pohotovostního transferu z resortu do místa karantény, pobyt v izolačním centru Eriyadu Island Resort (karanténu na resortu si hradí klient sám) , pohřeb na Maledivách. Toto krytí se vztahuje pouze na pojištěnou osobu nikoliv na ostatní spolucestující.

Doporučujeme jej, jelikož české pojišťovny jak je mi zatím známo mají velmi omezené plnění v případě pozitivity na Covid-19 v průběhu pobytu.

https://allied.mv/personal/allied-inbound#tab-details 

 https://myallied.mv/type/inbound-allied/new 

ZANZIBAR- není POVOLENO CESTOVAT ! 

Pro vstup do země je potřeba předložit negativní test na COVID-19 pouze pokud ho vyžaduje letecká společnost. Vízum do Tanzánie se vyřizuje online před cestou na httpseservices.immigration.go.tzdya. V letadle před příletem je nutné vyplnit zdravotní formulář - Health Surveillance Form- jehož součástí jsou údaje o pobytu a kontakty. Předložíte ho při kontrole zdravotního stavu Port Health - na letišti vás čeká měření teploty po příletu a před odletem. V případě cesty přes Dubaj s Emirates Airlines - Flydubai vyžaduje se negativní COVID-19 test s maximální platností čtyři dny - 96 hodin - před datem odletu. Potvrzení může být v českém jazyce. Certifikát v digitální podobě nebo ve formě SMS není akceptován. Všichni cestující musí mít platné cestovní pojištění po celou dobu svého pobytu. Roušky jsou na letišti a během transferů, v hotelu pro hosty není povinnost. Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje všem cestovatelům zaregistrovat se v databázi DROZD a dbát během pobytu zvýšené opatrnosti. Po příletu do ČR je do 72 hodin od vstupu nutné předložit krajské hygienické stanici negativní test absolvovaný na území ČR nebo nastoupit karanténu. Do doby předložení výsledku testu platí zákaz volného pohybu po území ČR. Testování je možné také na letišti v Praze. Před cestou vždy doporučujeme ověřit aktuální podmínky pro vstup do země. Vstupní podmínky se mohou do odletu změnit.,

Zájezdy 2021

 

 • GARANTUJEME možnost okamžitého odstoupení od smlouvy o zájezdu bez stornopoplatků a vrácení uhrazených prostředků do 14 dnů, v případě: překážky a státnách restrikcí - které by omezili čerpání služeb v cílové destinaci, zákazu cestování, povinné karantény (pokud bude povinná při vstupu do cílové destinace, v případě uzavření hranic či tkzv "lockdownu" v cílové destinaci nebo v ČR. 

Vzhledem k dynamicky vyvýjející se situaci ve všech státech postižených koronavirem Covid 19 , kdy každá země 

zavádí zcela nečekaně svá opatření, která se mění ze dne dne, prosíme o sledování těchto informací na webbových stránkách MZČR:

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruZDE

 

SEZNAM odběrových míst na Covid-19 SEZNAM odběrových míst na COVID-19 v ČR

 

Další relevantní odkazy naleznete zde:

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí: ZDE
Web Ministerstva zdravotnictvíhttps://www.mzcr.cz/
Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruZDE
Web Státního zdravotního ústavuhttp://www.szu.cz/
Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občanyZDE
Web Krajské hygienické staniceZDE
Web Ministerstva práce a sociálních věcí: https://www.mpsv.cz/
Web Světové zdravotnické organizace: (WHO) www.who.int a ZDE

letecká společnost SmartWings - Hygienické standary na palubách SmartWings - zobrazí se po kliknutí na odkaz 

Výše uvedené informace vycházejí z informací, které má Cestovní kancelář, k dispozici ve chvíli zveřejnění a které jsou považovány za důvěryhodné. Naše společnost nemůže převzít záruku za správnost a úplnost informací, ani odpovědnost za případné škody. Krizové situace jsou často velmi nepřehledné a mohou se rychle změnit.

 

Cestovní kancelář Atlantika s historií v cestovních ruchu již 28 let zprostředkovává pobytové zájezdy do nejoblíbenějších evropských destinací v Itálii, Chorvatsku, Řecku, Rakousku, Slovinsku. Zájezdy do exotických destinací jako jsou Maledivy, Zanzibar, Dominikánská republika. Pro vyznavače aktivní dovolené jsou tu lyžařské a cyklistické zájezdy a pobyty s možností využití lekcí Zumby. Ve spolupráci s našimi partnery vám můžeme nabínout i tuzemské, lázeňské pobyty a zájezdy do celého světa včetně poznávacích zájezdů. Naše CK je již po mnohu let hlavním sponzorem světové soutěže Grand Prix v moderní gymnastice. 

Provozováno na systému STOVKA - rezervační systém pro CK
Copyright © 2021 CK Atlantika, spol. s r.o. • Všechna práva vyhrazena.
Facebook