Informace a rezervace 542 217 718 ck@atlantika.cz

Aktuální podmínky k cestování 2021 v COVID-19

Upozozňujeme, že dané ifnormace se mohou měnit. 

Osoby očkované v ČR se mohou vracet ze všech států se středním a vysokým rizikem nákazy, pokud od vystavení Certifikátu o provedené vakcinaci uplynulo:

i) v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 22 dní ale ne více než 3 měsíce od aplikace první dávky očkovací látky,

ii) v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku a v případě aplikace druhé dávky očkovací látky ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky,

iii) v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 22 dní ale ne více než 9 měsíců od aplikace dávky očkovací látky.

 • Ostatní lidé musí absolvovat antigení nebo PCR test. Konkrétně při návratu z červených zemí musí lidé podstoupit PCR test nejpozději pět dní po příjezdu, při příjezdu z oranžových států pak PCR či antigenní test ve stejném termínu.

 • K „oranžovým“ státům se středním rizikem se nyní v Evropě řadí Portugalsko, Finsko, Irsko nebo Island. 

 • Červené státy s vysokým rizikem jsou například Řecko, Německo, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Itálie či Dánsko. 

 • K tmavě červeným státům se řadí například Chorvatsko, Francie, Velká Británie, Polsko, Srbsko, Ukrajina nebo Maďarsko a také všechny země mimo EU.


Nově: od června zdarma 2x testy PCR a 4x antigen měsíčně hrazen pojišťovnou!
ODKAZ na formulář ZDE: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Potvrzen%C3%AD_CZ_EN.pdf


ŘECKO

Řecko odpovědi na nejčastější otázky KLIKNĚTE ke stažení 

 PODMÍNKY PRO VSTUP NA ÚZEMÍ ŘECKA:

  A) Registrace před vstupem - Passenger Locator Form (PLF)

Každý cestující nad 18 let nezávisle na výchozí destinaci a státní příslušnosti musí nejpozději 24 hodin před vstupem na území Řecka vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form (PLF), který je spolu s návodem k dispozici na řecké vládní platformě https://travel.gov.gr/#/. Ve formuláři uvede plánované pobyty, přesuny a kontakty v Řecku (včetně PSČ), jakož i kontaktní osobu pro případ onemocnění. Po vyhodnocení formuláře obdrží elektronicky individuální QR kód, jímž se musí (v elektronické nebo tištěné podobě) prokázat při nástupu na palubu letadla a při vstupu na území Řecka, a to jak letecky, tak trajektem či po silnici. Spolucestující děti do 18 let se vpisují do PLF formuláře jednoho z rodičů nebo rodina s dětmi vyplní jeden společný PLF formulář.

Cestující bez QR kódu nemá být vpuštěn na palubu letadla, lodi, autobusu či vlaku ani na území Řecka a může mu být udělena pokuta ve výši 500 EUR.

  B) Povinný certifikát o očkování, potvrzení o negativním molekulárním PCR testu nebo o onemocnění na covid-19

Všichni cestující starší 5 let (bez ohledu na státní příslušnost, výchozí destinaci a způsob vstupu do země) musí při vstupu do země prokázat bezinfekčnost jedním z níže uvedených dokladů:

a. Oficiální národní certifikát o provedeném očkování proti onemocnění koronavirem Covid-19, pokud byla vakcinace završena nejméně před 14 dny (upozorňujeme, že do té doby nebude certifikát uznán.). Certifikát musí být vystaven v anglickém, francouzském, německém, italském, španělském nebo ruském jazyce a musí obsahovat jméno a příjmení uvedené v pase, typ použité vakcíny, počet dávek a datum jejich provedení.-> VZOR certifikátu o provedeném očkování Ministerstva zdravotnictví ČR

Řecké úřady uznávají za účelem vstupu do země následující vakcíny: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson + Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm.

b. Potvrzení o negativním PCR testu provedeném nejdéle 72 hodin před překročením hranice výtěrem z nosohltanu nebo hltanu (nikoliv ze slin nebo kloktáním) v akreditované laboratoři země původu nebo tranzituPotvrzení negativní diagnózy musí být vystaveno v anglickém jazyce, francouzském, německém, italském, španělském nebo ruském jazyce, musí obsahovat jméno a příjmení tak, jak je uvedeno v cestovním dokladu, a musí být předloženo v originále v tištěné nebo elektronické formě (doporučujeme, aby potvrzení obsahovalo rovněž číslo cestovního dokladu). Vzor lékařského potvrzení, které doprovází výsledek testu. Vzor formuláře -> Medical Certificate_LEKARSKE POTVRZENI O VYSLEDKU TESTU PCR (DOCX, 15 KB)

Upozorňujeme, že řecké úřady uznávají PCR testy provedené výtěrem z nosohltanu nebo krku (hltanu), příslušná vládní vyhláška však neuznává testy provedení ze slin nebo kloktáním.

c. Potvrzení o onemocnění covid-19 nebo pozitivní diagnóze provedené PCR nebo antigenní metodou, které je platné 2 až 9 měsíců od data na něm uvedeného a bylo vydáno orgánem veřejné správy dle místní legislativy, akreditovanou laboratoří země původu či tranzitu nebo veřejnou či soukromou laboratoří certifikovanou příslušným národním orgánem. Potvrzení musí být vystaveno v anglickém, francouzském, německém, italském, španělském nebo ruském jazyce a obsahovat jméno a příjmení tak, jak je uvedeno v pase.Pakliže nesplní potvrzení od lékaře tyto náležitosti nebude cestující přepraven.

Cestující  bez jednoho z výše uvedených typů potvrzení o bezinfekčnosti nemá být vpuštěn na palubu letadla, lodi, autobusu či vlaku ani na území Řecka.

Řecká vláda si vyhrazuje právo podmínky vstupu do země a opatření kdykoliv upravit nebo změnit podle vývoje epidemiologické situace v Řecku nebo ve výchozích zemích, odkud cestovatelé přijíždějí. Doporučujeme, aby cestovatelé průběžně sledovali aktualizovaná cestovní doporučení řecké vlády na oficiální platformě https://travel.gov.gr/ nebo tyto webové stránky velvyslanectví a řídili se jimi. Cestovatelé si musí být vědomi toho, že stav globální pandemie nadále trvá, a pro pobyt v Řecku musí počítat se změnou epidemiologické situace a příslušných opatření, sledovat vývoj situace a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, cestovním pojištěním kryjícím uvedená rizika nebo vlastními finančními prostředky. Musí rovněž počítat s omezeními (izolace, karanténa) v případě pozitivního testu a onemocnění na Covid-19 v průběhu pobytu v Řecku.

  C) Testování na hranicích a karanténa

Cestující ze všech destinací mohou být při příjezdu do Řecka podrobeni kontrolním testům na Covid-19 a jsou povinni tyto testy strpět. Odmítnutí podstoupit kontrolní test nebo pozitivní výsledek kontrolního testu mohou být důvodem k odepření vstupu do země.

Testovaní cestující musí vyčkat na místě až do oznámení výsledku kontrolního rychlého antigenního testu. V případě pozitivního výsledku musí zůstat 14 dní v karanténě na jimi udané adrese (event. v úřady určeném hotelu - další informace v kap. 3. OPATŘENÍ). Tato povinnost se může vztahovat i na jeho nejbližší spolucestující (rodinu, přítele). Porušení se trestá pokutou 5.000 EUR. Cestující testovaní na pozemní hranici nebudou v případě pozitivity vpuštěni do země.

Doporučujeme řídit se pokyny uvedenými na řecké vládní platformě https://travel.gov.gr/ a konzultovat aktuální podmínky s leteckými společnostmi.

Podmínky pro cestování viz klikni na ODKAZ Podmínky k cestování do ŘECKA klikni ZDE

Medical Certificate_LEKARSKE POTVRZENI O VYSLEDKU TESTU...14 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 13.8.2020

NÁVRAT Z ŘECKA

Každý kdo se vrací musí vyplnit příjezdový formulář online. Bez tohoto formuláře a antigenního testu nebudete odbaveni v ŘECKU!

Osoby očkované v ČR se mohou bez testu vracet ze všech států se středním a vysokým rizikem nákazy, pokud od vystavení Certifikátu o provedené vakcinaci uplynulo: Povinný Antigenní test v ŘECKU nemusí podstoupit cestující kdo mají :
1.v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 22 dní ale ne více než 3 měsíce od aplikace první dávky očkovací látky,

2. v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku a v případě aplikace druhé dávky očkovací látky ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky,

3. v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 22 dní ale ne více než 9 měsíců od aplikace dávky očkovací látky.

 • Ostatní lidé musí absolvovat antigení nebo PCR test. Konkrétně při návratu z červených zemí musí lidé podstoupit PCR test nejpozději pět dní po příjezdu, při příjezdu z oranžových států pak PCR či antigenní test ve stejném termínu.

 • K „oranžovým“ státům se středním rizikem se nyní v Evropě řadí Portugalsko, Finsko, Irsko nebo Island. 

 • Červené státy s vysokým rizikem jsou například Řecko, Německo, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Itálie či Dánsko. 

 • Před odletem z RHODOSU: všíchni kdo nemají očkování musí podstoupit antigenni test v ŘECKU starý 24 hodin před odletem. Ohledně termínu testu Vás bude informovat delegát na místě, který Vám termín i domluví.  Testy se provádějí v hotelu. Cena je 30EUR test osoba.

 • Aktuálně je cestovatel při návratu z Řecka (země s vysokým rizikem nákazy) letecky nebo veřejnou dopravou do ČR povinen vyplnit elektronický příjezdový formulář, prokázat se negativním antigenním (max. 24 hod. starým) nebo PCR (max. 72 hod. starým) testem a všichni cestovatelé musí vykonat nejpozději do 5 dnů v ČR PCR test, přičemž do doby obdržení jeho negativního výsledku jsou povinni zůstat v samoizolaci (karanténě). Čeští občané a rezidenti kompletně naočkovaní v ČR se mohou také vracet do ČR bez nutnosti testu či karantény.

OPATŘENÍ

Hotely: pro klienty není povinná ochrana úst, ani na pláži, ani u bazénu. Rozestupy lehátek a slunečníků 4 m na pláži. Rozestupy lehátek u bazénu 2 metry. V ubytovacích kapacitách není narušen objem jídla a politila all inclusive, bufetové stoly povoleny a jsou obsluhovány bud číšníkem nebo klienti obdrží jednorázové rukavice a jídlo si nandavají sami jak jsou zvyklí. Rouška je povinna pouze v uzavřených prostorech jako je Supermarket, obchody, MHD, taxi, transfer, letadlo.

V platnosti jsou mimořádná karanténní opatření a hygienické protokoly, která platí bez výjimky i pro návštěvníky země a jejich nedodržení je pokutováno.

Trvá zákaz noční vycházení v době od 00.30 do 5.00 hod., kdy jsou povoleny pouze na cesty z/do zaměstnání (s potvrzením zaměstnavatele nebo místopřísežným prohlášením v případě OSVČ), k lékaři nebo venčení domácích zvířat v bezprostřední blízkosti bydliště.

Na celém území Řecka je povinná rouška ve všech uzavřených veřejných prostorách (tedy i na pracovištích) a na otevřených prostranstvích. Do MHD je vstup bez roušky zakázán. V osobním automobilu není rouška povinná jen v případě, že řidič jede sám nebo s nejbližšími členy jeho rodiny. Výjimky se vztahují na individuální a kolektivní sportovní aktivity včetně cyklistiky, děti do 3 let a osoby s lékařsky potvrzenými dýchacími problémy. Porušení je pokutováno částkou 300 EUR.

V osobním automobilu a taxíku mohou cestovat řidič a 2 osoby, ve vozidle typu VAN řidič a 3 osoby (omezení se netýká rodičů s nezletilými dětmi, jejichž počet není omezen). Porušení je pokutováno částkou 300 EUR. Rouška není povinná jen v případě, že řidič cestuje sám.

V provozu jsou maloobchodní prodejny, lékárny, čerpací stanice pohonných hmot, kadeřnictví, pedikúra a péče o tělo, čistírny a opravny, hotely, ubytovací služby a organizované pláže. Veřejné stravování je k dispozici pro objednávky s sebou, donášku do domu a s obsluhou ve vnějších a otevřených prostorách. Pro provoz všech prodejen, provozoven služeb, hotelů, veřejného stravování, organizovaných pláží a dalších zařízení platí přísné hygienické protokoly stanovující povinné odstupy a povolený počet zákazníků. Jejich porušení je pokutováno.

Církevní obřady, bohoslužby, sňatky a pohřby se mohou konat jen s omezeným počtem účastníků.

CHORVATSKO

Aktuálně 22 dní po 1. dávce oškování BEZ TESTU a omezení.
Kdo nemá očkování:
1.Osoby, které do Chorvatska vstoupí na základě předložení negativního antigenního testu, se nemusí již po deseti dnech od učiněného testu znovu v Chorvatsku testovat. Tato povinnost byla zrušena.
2. Kromě již dříve platných čtyřech podmínkách vstupu do Chorvatska, přibyla i další možnost. Vstup do Chorvatska bude umožněn:
-pokud osoba prodělala Covid-19 a má lékařské potvrzení o prodělané nemoci nebo potvrzení o pozitivním PCR nebo antigenním testu, a po prodělané nemoci byla očkována nejméně jednou dávkou, pak se výjimka od povinnosti ukázat Potvrzení o negativním PCR nebo antigenním testu nebo povinnost karantény prodlužuje do uplynutí 5 měsíců od očkování.

Detailní informace o podmínkách vstupu do Chorvatska zde:

https://www.mzv.cz/zagreb/cz/viza_a_konzularni_informace/cestovani_a_podminky_vstupu_do.html

v chorvatštině: https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211

v angličtině: https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212

Všichni , kteří budou do zavedení zeleného digitálního certifikátu (Covid pasu) používat pro vstup do Chorvatska potvrzení o antigenním testu doporučujeme používat formulář, který je zveřejněn na stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky (je dvojjazyčný a uvádí se tam i výrobce antigenního testu, je vystaven laboratoří/testovacím místem a podepsán/orazítkován, což se v zahraničí včetně Chorvatska vyžaduje:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Potvrzen%C3%AD_CZ_EN.pdf

 Chorvatské Ministerstvo vnitra neuznává výsledek testu formou SMS nebo samotesty. Na svých stránkách https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212 uvádí tyto náležitosti, které by mělo mít Potvrzení o antigenním testu:

 „Pokud byly výsledky antigenního testu provedeny v zahraničí, musí na potvrzení být viditelný výrobce a / nebo obchodní název testu a test musí být vystaven zdravotnickým zařízením / laboratoří a podepsán / potvrzen lékařem. Pokud tak nebude uvedeno, nebude pro vstup do Chorvatské republiky přijato jako důvěryhodné.

Rychlý antigenní test je uveden ve Společném seznamu rychlých antigenních testů uznávaných členskými státy Evropské unie (str.-8.-11), zveřejněném Evropskou komisí. Kromě testů ze Společného seznamu rychlých testů na antigeny uznaných členskými státy Evropské unie je uznatelný i SARS-COV -2 ANTIGEN TEST KIT od čínského výrobce SHENZEN ULTRA - DIAGNOSTIC BIOTEC Co., který není na seznamu schválených testů od Evropské komise.“

 

Doporučujeme, aby se klienti před testováním informovali zda dané testovací místo nebo laboratoř provádí výše schválené testy a zda vydávají Potvrzení o antigenním testu na cestu do zahraničí (v angličtině, nebo dvojjazyčně česko-anglické), které kromě běžných údajů z výsledku testu, splňují tyto podmínky:

1. název výrobce antigenního testu

2. podpis

3. razítko testovacího místa nebo laboratoře.

Základní podmínky pro vstup zní:

„Osobám s pobytem v EU včetně České republiky bude umožněn vstup do Chorvatské republiky pokud se prokáží:

1. potvrzením o negativním PCR nebo antigenním testu, uvedeném na Společném seznamu antigenních testů uznávaných členskými státy Evropské unie, zveřejněném Evropskou komisí. Výsledek testu nesmí být starší než 48 hodin - měřeno od času uvedeného na testu do příjezdu na hraniční přechod. V případě použití antigenního testu je nutné při pobytech delších než 10 dní provést opakovaný antigenní test a to v době do 10 dní od provedení prvního antigenního testu.

nebo

2.potvrzením o očkování, které proběhlo nejméně 14 dní před vstupem do Chorvatska druhou dávkou nebo první, pokud se jedná o očkování, které se provádí jen v jedné dávce

nebo

3. potvrzením o pozitivním PCR nebo antigenním testu, které stvrzuje, že se osoba zotavila z virové infekce SARS-CoV-2, přičemž tento test byl proveden před 180 dny a je starší než 11 dnů ode dne příjezdu na hraniční přechod, nebo po předložení potvrzení o prodělání COVID-19 vystaveného lékařem“

4.-pokud osoba prodělala Covid-19 a má lékařské potvrzení o prodělané nemoci nebo potvrzení o pozitivním PCR nebo antigenním testu, a po prodělané nemoci byla očkována nejméně jednou dávkou, pak se výjimka od povinnosti ukázat Potvrzení o negativním PCR nebo antigenním testu nebo povinnost karantény prodlužuje do uplynutí 5 měsíců od očkování.

Děti do sedmi let, které cestují s rodičem / zákonným zástupcem, jsou osvobozeny od předložení potvrzení o negativním výsledku testu a od karantény, pokud mají rodiče / zákonní zástupci negativní PCR a nebo antigenní test, nebo potvrzení o očkování a nebo o prodělání onemocnění COVID-19.

Při překračování hraničních přechodů Chorvatské republiky a pobytu v Chorvatské republice jsou všechny osoby povinny dodržovat epidemiologická opatření, obecná a zvláštní doporučení a pokyny Chorvatského institutu veřejného zdraví. Všem cizincům cestujícím do Chorvatska, za předpokladu že splňují podmínky pro vstup do Chorvatské republiky, se doporučuje předem vyplnit formulář pomocí aplikace

https://entercroatia.mup.hr/.


 

Podmínky vstupu do Itálie:

https://www.mzv.cz/rome/cz/viza_a_konzularni_informace/konzularni_informace_pro_italii/informace_k_cestovani_ceska_republika.html

 • Potvrzení o negativním výsledku testu ne starší 48 h PCR nebo antigenní test - certifikát pouze v AJ, NJ, IJ.

 • Vyplnění vstupního formuláře před odjezdem (naleznete zde, nebo obdržíte v pokynech před cestou)

Podmínky návratu do ČR: 

 • Vyplnění elektronického příjezdového formuláře ZDE či na stránkách MZV.

 • PCR test (ne starší 72 h) či antigenní test (ne starší 24 h) před návratem
  PCR test po návratu (lze provést dříve než 5. den od příjezdu, do té doby samoizolace)

Bezpečnostní opatření v Itálii: ochrana úst ve vnitřních i venkovních prostorech s platností zatím do 5.3.2021 , restaurace a bary jsou otevřeny pouze do 18,00 hodin (doporučeno rezervovat stůl, max 4 osoby), obchody jsou otevřené, zákaz nočního vycházení od 22,00 - 05,00 hodin.)

Informace a podmínky pro cestování do / z Itálie : INFORMACE PRO VSTUP DO/Z ITÁLIE
Informace a podmínky pro cestování do / z Rakouska: Test nemusí předkládat osoby při průjezdu Rakouskem bez zastávky, např. při tranzitu přes Rakousko do Itálie  (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné), pokud je zajištěn i výjezd ze země. Registrace se nevyžaduje. 
Více info ZDE : informace a podmínky pro vstup či přejezd do Rakouska
Informace o cestování do / z přes Německo: podmínky a informace pro vstup či přejezd do Německa

Návrat do České Republiky od 5.2.2021

zdroj: 

PŘEHLEDNĚ: Nová pravidla cestování platná od 5. února 2021 | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)

00206BE9F2ED210203140600 (mzcr.cz)

00206BE9F2ED210201160004 (mzcr.cz)

Seznam zemí podle míry rizika nákazy – Aktuální informace o COVID-19 (mzcr.cz)

 

 • Nově se zavádí tzv. tmavě červená - vysoce riziková - kategorie, na cesty z nichž se budou aplikovat nejpřísnější epidemiologická opatření. To znamená povinné předložení prvního PCR testu ne staršího než 72 hodin před vstupem (dle dokumentu ochranné opatření viz odkaz výše- myšleno před nástupem na odlet zpět do ČR ) a následně druhého PCR testu provedeného v ČR nejdříve pátý den od vstupu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace.

 • V případě cest z oranžových a červených zemí bude povinnost předložit před vstupem antigenní, nebo PCR test ne starší než 72 hodin. V případě červených zemí pak musí osoba podstoupit druhý PCR test provedený v ČR (lze provést i dříve než pátý den). Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace.

 • Z nařízení jsou vyjmuty děti do 5 let včetně.

 • Pokud není možné podmínky před cestou do ČR splnit, platí do 14.2. "přechodné období", kdy je možné do ČR cestovat i s antigenním testem (ne starším než 24 hod) nebo absolvovat test až při vstupu do ČR (tedy v praxi na letišti).

 • Při cestách ze všech těchto kategorií zemí je zároveň povinnost vyplnit elektronický Příjezdový formulář, jehož vyplnění bude společně s testem při vstupu do ČR kontrolováno. 
  Odkaz na příjezdový formulář: Příjezdový formulář / Public Health Passenger Locator Form (uzis.cz)

Podmínky pro vstup do destinace - Maledivy:jsou v tmavě červené zoně.

1. Platný cestovní doklad - pas se strojově čitelnou zónou a dobou před expirací delší než 6 měsíců, vízum na místě pro pobyty do 30 dní je uděleno po příletu zdarma jak pro občany České Republiky tak pro občany Slovenské Republiky.

http://www.immigration.gov.mv/   

https://www.mzv.cz/newdelhi/cz/ko/info/koronavirus/maledivy.html

Republic of Maldives - Detail web obsahu - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (mzv.sk)

2. Platná zpáteční letenka a rezervace ubytování po celou dobu pobytu.

3. Potvrzení o negativním výsledku PCR testu na Covid-19 v angličtině, přičemž cestující musí být otestován v době maximálně 96 hodin před odletem na Maledivy.  Výjimku z předložení testu tvoří děti do jednoho roku 

Toto potvrzení musí obsahovat : jméno a příjmení testované osoby (dle pasu), název a adresu testující laboratoře, výslovné uvedení, že šlo o PCR test, datum odebrání vzorku a výsledek, razítko a podpis laboratoře V případě tranzitu s dobou převyšující 24 hodin cestující musí absolvovat opakovaný test PCR do 72 hodin před nástupem na další cestu. 

4. Zdravotní prohlášení odeslané prostřednictvím portálu IMUGA v průběhu 24 hodin před příletem i odletem (časový posun v destinaci, potvrzení - kód přijde automaticky obratem i s uvedením doby platnosti). Toto prohlášení je vyžadováno v papírové či elektronické podobně i při odbavení na odletu.

Do tohoto prohlášení se kromě standardních údajů, telefonického kontaktu a dotazu na návštěvu země s  výskytem  žluté zimnice v předchozích 6-ti dnech a očkování na ní v předchozích 10-ti dnech  ještě  nahrává fotografie (možnost pořídit snímek obličeje mobilem oproti bílému pozadí) , kopie negativního PCR testu a vyplňuje se dotazník se symptomy nemoci COVId-19 a datum příznaků.  Mimo zdravotní údaje  se uvádí  počet zavazadel a celní prohlášení. 

Odkaz na portál:  https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create Toto prohlášení se vyplňuje jak při příletu tak i 24 hodin před odletem !

Odkaz na brožuru : Media_Campaign_Brochure (visitmaldives.s3.amazonaws.com)

Další praktické informace:

Po příletu na letiště v Malé je cestujícím měřena teplota a může být i odebrán namátkový vzorek testu na koronavirus (ten pak hradí maledivská strana).

Nošení roušek je povinné jak jak na letišti, tak při transferech a ve všech veřejných prostorech stejně tak jako dodržování hygienických pravidel jako mytí a dezinfekce rukou.Na letišti máme v tuto chvíli pouze anglicky mluvícího delegáta.

Resorty jsou povinné dodržovat nařízení ministerstva zdravotnictví a mít své vlastní bezpečnostní a zdravotní předpisy, takže nošení roušek apod. je upraveno jejich směrnicemi - hlavně co se týče stravy bufetového typu, počtu osob u jednoho stolu apod. Většina resortů

Na každém resortu je možnost nechat si odebrat vzorek pro PCR test k návratu zpět do destinace. Obvykle se vzorky odebírají 4-3 dny před odletem. Některé resorty poskytují tento test zdarma, jiné za poplatek - obvyklá cena testu je 150-250 USD a hradí se přímo na resortu. Potvrzení dorazí elektronicky mailem a lze jej nechat na resortech vytisknout.

Každý host, který má příznaky COVID-19, je povinen toto resortu nahlásit a neohrožovat další klienty.  V případě nutnosti podstoupit PCR test a takový test také uhradit. V případě, že se symptomatickým cestujícím cestují i další osoby ve skupině, jsou všichni členové stejné skupiny povinni podstoupit PCR test. 

Aplikace chytré karantény do mobilu se nazývá Trace Ekee.

Cestování mezi resorty je nyní povoleno - ani jeden z resortů nesmí evidovat žádný pozitivní případ, avšak dva dny před odjezdem se vyplňuje formulář, kde je nutný záznam lékaře, že klient odjíždí na resort bez příznaků Covid-19, zajišťují si resorty samy mezi sebou.

Novinkou pojištění Covid-19 od Allied Insurance Company, které vzniklo ve spolupráci s Ministerstvem pro turismus.

Pojištění je ve dvou variantách standard a plus. Je nutné uzavřít již před odletem do destinace min 24 hodin a podmínkou uznání plnění  je i negativní test při příletu. 

Pojištěni kryje náklady vzniklé s případnou pozitivitou  na Covid-19 a nutnosti lékařských výloh, pohotovostního transferu z resortu do místa karantény, pobyt v izolačním centru Eriyadu Island Resort (karanténu na resortu si hradí klient sám) , pohřeb na Maledivách. Toto krytí se vztahuje pouze na pojištěnou osobu nikoliv na ostatní spolucestující.

Doporučujeme jej, jelikož české pojišťovny jak je mi zatím známo mají velmi omezené plnění v případě pozitivity na Covid-19 v průběhu pobytu.

https://allied.mv/personal/allied-inbound#tab-details 

 https://myallied.mv/type/inbound-allied/new 

ZANZIBAR- není POVOLENO CESTOVAT ! 

Pro vstup do země je potřeba předložit negativní test na COVID-19 pouze pokud ho vyžaduje letecká společnost. Vízum do Tanzánie se vyřizuje online před cestou na httpseservices.immigration.go.tzdya. V letadle před příletem je nutné vyplnit zdravotní formulář - Health Surveillance Form- jehož součástí jsou údaje o pobytu a kontakty. Předložíte ho při kontrole zdravotního stavu Port Health - na letišti vás čeká měření teploty po příletu a před odletem. V případě cesty přes Dubaj s Emirates Airlines - Flydubai vyžaduje se negativní COVID-19 test s maximální platností čtyři dny - 96 hodin - před datem odletu. Potvrzení může být v českém jazyce. Certifikát v digitální podobě nebo ve formě SMS není akceptován. Všichni cestující musí mít platné cestovní pojištění po celou dobu svého pobytu. Roušky jsou na letišti a během transferů, v hotelu pro hosty není povinnost. Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje všem cestovatelům zaregistrovat se v databázi DROZD a dbát během pobytu zvýšené opatrnosti. Po příletu do ČR je do 72 hodin od vstupu nutné předložit krajské hygienické stanici negativní test absolvovaný na území ČR nebo nastoupit karanténu. Do doby předložení výsledku testu platí zákaz volného pohybu po území ČR. Testování je možné také na letišti v Praze. Před cestou vždy doporučujeme ověřit aktuální podmínky pro vstup do země. Vstupní podmínky se mohou do odletu změnit.,

Zájezdy 2021

 

 • GARANTUJEME možnost okamžitého odstoupení od smlouvy o zájezdu bez stornopoplatků a vrácení uhrazených prostředků do 14 dnů, v případě: překážky a státnách restrikcí - které by omezili čerpání služeb v cílové destinaci, zákazu cestování, povinné karantény (pokud bude povinná při vstupu do cílové destinace, v případě uzavření hranic či tkzv "lockdownu" v cílové destinaci nebo v ČR. 

Vzhledem k dynamicky vyvýjející se situaci ve všech státech postižených koronavirem Covid 19 , kdy každá země 

zavádí zcela nečekaně svá opatření, která se mění ze dne dne, prosíme o sledování těchto informací na webbových stránkách MZČR:

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruZDE

 

SEZNAM odběrových míst na Covid-19 SEZNAM odběrových míst na COVID-19 v ČR

 

Další relevantní odkazy naleznete zde:

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí: ZDE
Web Ministerstva zdravotnictvíhttps://www.mzcr.cz/
Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruZDE
Web Státního zdravotního ústavuhttp://www.szu.cz/
Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občanyZDE
Web Krajské hygienické staniceZDE
Web Ministerstva práce a sociálních věcí: https://www.mpsv.cz/
Web Světové zdravotnické organizace: (WHO) www.who.int a ZDE

letecká společnost SmartWings - Hygienické standary na palubách SmartWings - zobrazí se po kliknutí na odkaz 

Výše uvedené informace vycházejí z informací, které má Cestovní kancelář, k dispozici ve chvíli zveřejnění a které jsou považovány za důvěryhodné. Naše společnost nemůže převzít záruku za správnost a úplnost informací, ani odpovědnost za případné škody. Krizové situace jsou často velmi nepřehledné a mohou se rychle změnit.

 

Cestovní kancelář Atlantika s historií v cestovních ruchu již 28 let zprostředkovává pobytové zájezdy do nejoblíbenějších evropských destinací v Itálii, Chorvatsku, Řecku, Rakousku, Slovinsku. Zájezdy do exotických destinací jako jsou Maledivy, Zanzibar, Dominikánská republika. Pro vyznavače aktivní dovolené jsou tu lyžařské a cyklistické zájezdy a pobyty s možností využití lekcí Zumby. Ve spolupráci s našimi partnery vám můžeme nabínout i tuzemské, lázeňské pobyty a zájezdy do celého světa včetně poznávacích zájezdů. Naše CK je již po mnohu let hlavním sponzorem světové soutěže Grand Prix v moderní gymnastice. 

Provozováno na systému STOVKA - rezervační systém pro CK
Copyright © 2021 CK Atlantika, spol. s r.o. • Všechna práva vyhrazena.
Facebook