Informace a rezervace 542 217 718 ck@atlantika.cz

Cestovní pojištění UNION

Základní cena balíčku komplexního pojištění pro účastníky zájezdu vč pojištění storna zájezdu.

LÉTO: Zájezdy EVROPA

- balík "A30" - cena 36 Kč na dospělou osobu a den

- dítě do 15 let - cena 25 Kč na den

SVĚT - MIMO EVROPU všechny státy světa (krormě USA, Kanady, japonska, Austrálie, Nového Zélandu, JAR)
- balík "A30" - cena 50 Kč na dospělou osobu a den
- dítě do 15 let - cena 35 Kč na den

SVĚT
všechny státy světa (krormě USA, Kanady, japonska, Austrálie, Nového Zélandu, JAR)
- balík "A30" - cena 65 Kč na dospělou osobu a den
- dítě do 15 let - cena 50 Kč na den

ZIMA:
Základní sazba balíčku „B“ činí 55 Kč na osobu a den (bez ohledu na věk).

 

Případné pojistné události řeší pojištěný přímo s pojišťovnou. Cestovní pojištění musí být sjednáno nejpozději v den uzavření cestovní smlouvy na zájezd. U pojištění, které je sjednáno dodatečně, tedy až po uzavření cestovní smlouvy na zájezd jako takový,  není zahrnuto pojištění storno zájezdu. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UNION poisťovňa, a.s.

Při pojistné události v zahraničí je nutné si vyžádat potvrzení (od lékaře, policie), bez potvrzení neuzná pojišťovna nárok na vyplacení náhrady. Po celou dobu pobytu (včetně přepravy) neodpovídá CK za ztrátu zavazadel.

Cestovní pojištění UNION - pro účastníky zájezdu dokumenty ke stažení

Rozsah cestovního pojištění  (náhled)

Rozsah cestovního pojištění(ke stažení)

Průvodce cestovním pojištěním (ke stažení)

Všeobecné pojistné podmínky cest.pojištění UNION (ke stažení)

Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění(náhled)

Pojistná knížka k pojištění (ke stažení)Důležité informace pro cestovatele


Doporučení před cestou

V souvislosti se současnou situací šíření koronaviru ve světě, doporučujeme klientům v první řade sledovat nejnovější upozornění na cesty, zveřejněné na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (MZV), které zahrnuje aktuální varování a doporučení: https://www.mzv.cz/jnp/cestujeme.

 

Pojištění léčebných nákladů během pobytu v zahraničí

Ve smyslu pojistných podmínek cestovního pojištění, pokud se pojištěný nachází v zahraničí nebo do zahraničí vycestuje přes varování MZV, jsou léčebné náklady v důsledku onemocnění nebo úrazu pojištěním v plném rozsahu kryté (kromě případů, kdy pojištěný vědomě nedodržel bezpečnostní nařízení či opatření a pokyny místních úřadů a příslušníků policejních a vojenských jednotek směřujících k zachování bezpečnosti osob).

Upozorňujeme však, že KARANTÉNA (v zařízení apod.) a náklady s ní spojené se nepovažují za náklady na poskytování zdravotní péče a tudíž nejsou pojištěním léčebných nákladů kryté.

 

Pojištění storna zájezdu / storna objednané služby

Z pojištění storna objednané služby a pojištění storna zájezdu nevzniká nárok na pojistné plnění, a to ani v případě, že MZV zveřejní oficiální stanovisko s doporučením necestovat do oblastí postižených koronavirus.

V souladu s platnými VPP pro jednotlivé typy cestovního pojištění by takový nárok vznikl pouze v případě, pokud by takové oficiální stanovisko s doporučením necestovat MZV zveřejnilo v souvislosti s živelnou událostí, válkou, občanskými nepokoji nebo terorismem.

 

Prodloužení platnosti pojištění

V případě, pokud se pojištěný klient nemůže vrátit do ČR v původně předpokládaném termínu ještě během platnosti pojistné smlouvy, je potřebné pojištění prodloužit jedním z následujících způsobů:

  • kontaktováním cestovní kanceláře/cestovní agentury, resp. zprostředkovatele, u kterého měl klient sjednané původní pojištění,
  • uzavřením nové pojistné smlouvy individuálního cestovního pojištění online na www.unionpojistovna.cz,
  • kontaktováním našeho Zákaznického centra na tel. čísle ze zahraničí +421 2081 1811 se zasláním pojistné smlouvy na e-mail.

V těchto případech je požadována úhrada pojistného.

 

Zrušení pojistné smlouvy před odjezdem do zahraničí

V případě, že se klient rozhodne nevycestovat do zahraničí - do oblastí postižených korona virem, kde MZV zveřejní oficiální upozornění s doporučením necestovat a zároveň nedošlo k pojistné události (pojištěný si nenárokoval pojistné plnění z pojištění zrušení objednaných služeb / storna zájezdu), má klient nárok na vrácení nespotřebovaného pojistného v plné výši bez ohledu na počet dní, na který byla pojistná smlouva sjednána a bez odečtení částky 100 Kč na úhradu nákladů spojených s uzavřením a správou pojistné smlouvy.

Písemnou žádost, které vzor je k dispozici na www.unionpojistovna.cz v sekci Služby klientům / Dokumenty, je potřeba doručit Union pojišťovně elektronicky na e-mailovou adresu union@unionpojistovna.cz nebo je možné ji zaslat na adresu

Union poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku
Španělská 2
120 00 Praha 2 - Vinohrady

 zrušenie poistenia môžete spraviť aj Vy v CK,cez náš systém,v ktorom uzatvárate poistky,cez novú komunikaci

Zájezdy organizované cestovními kancelářemi (CK)

Pokud jde o pobyt/zájezd v zahraničí, který byl objednávaný u cestovní kanceláře, doporučujeme obrátit se na svou cestovní kancelář nebo poskytovatele služeb spojených s cestováním a informovat se o aktuální situaci.

Cestovní kancelář Atlantika s historií v cestovních ruchu již 28 let zprostředkovává pobytové zájezdy do nejoblíbenějších evropských destinací v Itálii, Chorvatsku, Řecku, Rakousku, Slovinsku. Zájezdy do exotických destinací jako jsou Maledivy, Zanzibar, Dominikánská republika. Pro vyznavače aktivní dovolené jsou tu lyžařské a cyklistické zájezdy a pobyty s možností využití lekcí Zumby. Ve spolupráci s našimi partnery vám můžeme nabínout i tuzemské, lázeňské pobyty a zájezdy do celého světa včetně poznávacích zájezdů. Naše CK je již po mnohu let hlavním sponzorem světové soutěže Grand Prix v moderní gymnastice. 

Provozováno na systému STOVKA - rezervační systém pro CK
Copyright © 2021 CK Atlantika, spol. s.r.o. • Všechna práva vyhrazena.
Facebook