Informace a rezervace 542 217 718 ck@atlantika.cz

Cestovní pojištění UNION v situaci COVID

Cestovní pojištění UNION  s CK Atlantika

INFORMACE k pojištění COVID ( k náhledu ZDE )

Důležité informace pro cestovatele


Doporučení před cestou

V souvislosti se současnou situací šíření korona viru ve světě, doporučujeme klientům v první řade sledovat nejnovější upozornění na cesty, zveřejněné na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (MZV), které zahrnuje aktuální varování a doporučení: https://www.mzv.cz/jnp/cestujeme.

 

Pojištění léčebných nákladů během pobytu v zahraničí

Ve smyslu pojistných podmínek cestovního pojištění, pokud se pojištěný nachází v zahraničí nebo do zahraničí vycestuje přes varování MZV, jsou léčebné náklady v důsledku onemocnění nebo úrazu pojištěním v plném rozsahu kryté (kromě případů, kdy pojištěný vědomě nedodržel bezpečnostní nařízení či opatření a pokyny místních úřadů a příslušníků policejních a vojenských jednotek směřujících k zachování bezpečnosti osob).

Upozorňujeme však, že KARANTÉNA (v zařízení apod.) a náklady s ní spojené se nepovažují za náklady na poskytování zdravotní péče a tudíž nejsou pojištěním léčebných nákladů kryté.

 

Pojištění storna zájezdu / storna objednané služby

Z pojištění storna objednané služby a pojištění storna zájezdu nevzniká nárok na pojistné plnění, a to ani v případě, že MZV zveřejní oficiální stanovisko s doporučením necestovat do oblastí postižených koronavirus.

V souladu s platnými VPP pro jednotlivé typy cestovního pojištění by takový nárok vznikl pouze v případě, pokud by takové oficiální stanovisko s doporučením necestovat MZV zveřejnilo v souvislosti s živelnou událostí, válkou, občanskými nepokoji nebo terorismem.

 

Prodloužení platnosti pojištění

V případě, pokud se pojištěný klient nemůže vrátit do ČR v původně předpokládaném termínu ještě během platnosti pojistné smlouvy, je potřebné pojištění prodloužit jedním z následujících způsobů:

  • kontaktováním cestovní kanceláře/cestovní agentury, resp. zprostředkovatele, u kterého měl klient sjednané původní pojištění,
  • uzavřením nové pojistné smlouvy individuálního cestovního pojištění online na www.unionpojistovna.cz,
  • kontaktováním našeho Zákaznického centra na tel. čísle ze zahraničí +421 2081 1811 se zasláním pojistné smlouvy na e-mail.

V těchto případech je požadována úhrada pojistného.

 

Zrušení pojistné smlouvy před odjezdem do zahraničí

V případě, že se klient rozhodne nevycestovat do zahraničí - do oblastí postižených korona virem, kde MZV zveřejní oficiální upozornění s doporučením necestovat a zároveň nedošlo k pojistné události (pojištěný si nenárokoval pojistné plnění z pojištění zrušení objednaných služeb / storna zájezdu), má klient nárok na vrácení nespotřebovaného pojistného v plné výši bez ohledu na počet dní, na který byla pojistná smlouva sjednána a bez odečtení částky 100 Kč na úhradu nákladů spojených s uzavřením a správou pojistné smlouvy.

Písemnou žádost, které vzor je k dispozici na www.unionpojistovna.cz v sekci Služby klientům / Dokumenty, je potřeba doručit Union pojišťovně elektronicky na e-mailovou adresu union@unionpojistovna.cz nebo je možné ji zaslat na adresu

Union poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku
Španělská 2
120 00 Praha 2 - Vinohrady

 zrušenie poistenia môžete spraviť aj Vy v CK,cez náš systém,v ktorom uzatvárate poistky,cez novú komunikaci

Zájezdy organizované cestovními kancelářemi (CK)

Pokud jde o pobyt/zájezd v zahraničí, který byl objednávaný u cestovní kanceláře, doporučujeme obrátit se na svou cestovní kancelář nebo poskytovatele služeb spojených s cestováním a informovat se o aktuální situaci.

Cestovní kancelář Atlantika zprostředkovává již 25 let pobytové zájezdy do nejoblíbenějších evropských letovisek v Itálii, Chorvatsku, Řecku a Slovinsku. S naší cestovní kanceláří můžete absolvovat též poznávací zájezdy do Francie, Rakouska, Jižní Itálie, Holandska a dalších.  Užijete si tak výhled z památné Eiffelovy věže, poznáte celebrity v muzeu voskových figurín a nadýcháte se čerstvého horského vzduchu. Pro vyznavače aktivní dovolené jsou tu lyžařské a cyklistické zájezdy a pobyty s možností využití lekcí Zumby. Ve spolupráci s našimi partnery vám můžeme nabínout i tuzemské a lázeňské pobyty a zájezdy do celého světa.

Provozováno na systému STOVKA - rezervační systém pro CK
Copyright © 2020 CK Atlantika, spol. s.r.o. • Všechna práva vyhrazena.
Facebook