Informace k zájezdům 2020 v situaci COVID-19

Informace k pobytovým zájezdům léto 2020 podmínky v destinaci. 

CHORVATSKO: otevřené pro turisty, návrat tam i zpět bez testů a karantény. Zájezdy jsou v platnosti. Dodržování přísných hygienických pravidel.
Venkovní Bazény - povoleny, bez roušek,  udržování společenského odstupu (pravidlo stejné i v ČR  2,5 m2 na osobu, zvýšená speciální desinfekce, velmi zvýšená čistota vody. Pláže: společenské odstupy 3 m2 na osobu zajištující skvělé soukromí, bez roušek. Při autobusové přepravě:  povinnost mít roušky. Řidiči musí mít proškoleni na Covid 19. ve všech autobusech budou povinně umístěny despensery desinfekčních prostředků, autobusy budou čištěny a dezinfikovány mezi každou jednotlivou přepravou klientů.. Památky a výlety - všechny památky otevřeny pro veřejnost, výlety organizovány s omezením kapacity (lodí, autobusů apod). Půjčovny aut , jacht, člunů povoleno.

ITÁLIE: otevřena pro turisty od 3.6., tam bez testu, zpět s testem po návratu do ČR, nyní je v jednání též bilaterární dohoda - což by znamenalo bez testu po návratu do ČR. Zájezdy jsou v platnosti, časově se odvíji pouze od data otevření ubytovacách kapacit. Dodržování přísných hygienických pravidel.  Venkovní Bazény - povoleny, bez roušek,  udržování společenského odstupu (pravidlo stejné i v ČR  2,5 m2 na osobu, zvýšená speciální desinfekce, velmi zvýšená čistota vody. Pláže: společenské odstupy 3 m2 na osobu zajištující skvělé soukromí, bez roušek. Při letecké dopravě a transferech do hotelu, při autobusové přepravě: povinnost mít roušky. Řidiči musí mít proškoleni na Covid 19. ve všech autobusech budou povinně umístěny despensery desinfekčních prostředků. Autobusy budou čištěny a dezinfikovány mezi každou  jednotlivou přepravou klienů.  Památky a výlety - všechny památky otevřeny pro veřejnost, výlety organizovány s omezením kapacity (lodí, autobusů apod). Půjčovny aut , jacht, člunů povoleno.

 

ŘECKO: zájezdy jsou v platnosti na řecké hlavní ostrovy.
Mezinárodní přímé lety na hlavní  řecké ostrovy jako Rhodos, Kréta, Korfu, atd od 1.7.: bez testů tam i zpět a bez karantény pouze pro epidemiologicky stejné nebo lepší země ve kterých je i ČESKO. Tyto ostrovy budou po lékařské zdravotní stránce připraveny na případný výskyt nákazy ( testy, zvýšený počet covid lůžek v nemocnicích, proškolený nemocniční personál, v destinaci budou také zajištěny ubytovací kapacity covid garantované vybavené a zajištěné státem, pro případnou karanténu.
RHODOS: bez jediného výskytu případu COVID 19, nikdy se nevyskytla. Hotely budou otevřeny za přísných hygienických pravidel, zvýšené požadavky na čistotu pokojů a společných prostor, dostupnost desinfekčních prostředků (dispensery apod), proškolený personál ohl Covid 19, zaměstnanci musí používat prostředky osobní ochrany ( roušky, rukavice, apod), ubytovatel je povinnen mít svého lékaře s proškolením na Covid 19. Stravování formou bufetových stolů a služby all inclusive je povoleno při dodržování zvýšených hygienických požadavků. Klient se nebude moci obsluhovat sám, jídlo a nápoje budou obsuhovány z bufetových stolů proškoleným personálem, dle přání výběru klienta, i nadále v neomezeném množství koncept all inclusive bude zachován. Venkovní Bazény - povoleny, bez roušek,  udržování společenského odstupu (pravidlo stejné i v ČR  2,5 m2 na osobu, zvýšená speciální desinfekce, velmi zvýšená čistota vody. Pláže: společenské odstupy 3 m2 na osobu zajištující skvělé soukromí, bez roušek. 
Při letecké dopravě a transferech do hotelu povinnost mít roušky. Řidiči musí mít proškoleni na Covid 19. ve všech autobusech budou povinně umístěny despensery desinfekčních prostředků, autobusy i vozy budou čištěny a dezinfikovány mezi jednotlivý. Památky a výlety - všechny památky otevřeny pro veřejnost, výlety organizovány s omezením kapacity (lodí, autobusů apod). Půjčovny aut , jacht, člunů povoleno. Při odletu na letištích: při odbavení nebude probíhat žadná kontrola cestujících z řecké strany.
Souhrně...Užijete si konečně soukromí na svě dovolené a to vysloveně všude, využijte této možnosti ke svě letní dovolené :)
 

 

 

Rušení zájezdů - odstoupení od smlouvy.
Svůj zájezd zatím nerušte. Pokud by došlo k situaci, že ho nebudeme moci realizovat z důvodu nepříznivých podmínek v destinacích, budeme Vás kontaktovat a domluvíme se společně na dalším postupu, změny termínu či vydání Poukazu- Lex Voucheru, 
dle vydaného nového zákona (Poukazy na zájezdy ) vyhlášeného dne 24.4. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 69 pod č.185/2020 a tímto dnem tak nabývá účinnosti. Poukazy na zájezdy budou vydávány pouze a jen na zrušené zájezdy, které nelze realizovat ze strany CK z důvodu zásahu vyšší moci Covid 19 a nepříznivé situace v destinaci.
Situace je velmi dynamická a mění se každým dnem, i téma otevírání hranic v ostatních destinacích. Tým cestovní kanceláře ji denně znovu a znovu vyhodnocuje.  Buďte trpěliví a věříme, že společně najdeme řešení, které Vám bude vyhovovat. Chápeme Vaši situaci, nicméně změny v tomto období jsou předdčasné proto Vás prosíme o vyčkání na vývoj situace, která se mění ze dne na den a kterou pečlivě sledujeme a myslíme na Vás.
Možnost změny termínu a převedení hodnoty vašeho zájezdu viz níže.

POUČENÍ ZÁKAZNÍKA - LEX VOUCHER - POUKAZ na náhradní zájezd  INFORMACE  k  Poukazům na zájezd

V případě rušení zájezdu či změně: 

  1. Pakliže na zrušení zájezdu trváte : Při odstoupení od Smlouvy o zájezdu ze strany klienta a pro výpočet storno poplatků postupujeme dle Všeobecných smluvních podmínek, jež jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu uzavřené mezi klientem a CK ATLANTIKA https://www.atlantika.cz/vseobecne-podminky konkrétně pak dle čl. 5,  odst. 5.1: je zákazník povinen zaplatit CK Atlantika odstupné ve výši skutečně vzniklých nákladů, z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu,“  : „Skutečně vzniklými náklady se  rozumí provozní náklady CK Atlantika a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb

  2. Alernativy pro klienta dle Nového zákona označovaného jako SARS-COV-2 na odvětví cestovního ruchu:
    1. ZMĚNU TERMÍNU VAŠEHO ZÁJEZDU  ( na pozdější červenec, srpen – září 2020 )  a to až 21 dní před odletem, odjezdem.
    2. POUKAZ NA ZÁJEZD LEX VOUCHER pouze na nerealizované zájezdy- Dle nového zákona Sbírce zákonů č.185/2020jsou cestovní kanceláře oprávněny vydat poukazy klientům za neuskutečněné zájezdy,  k vrácení plateb zákazníkem místo finanční hotovosti  - tzv POUKAZ – jestliže původní závazek ze smlouvy ze zájezdu zanikl z důvodu zásahu vyšší moci, v daném případě pandemie onemocnění COVID-19 to je - nerealizace zájezdu z důvodu epidemie COVID - 19 ( uzavření hranic, či zákazu cestování), poukaz bude v hodnotě vaší uhrazené částky vloženou zákazníkem, (zálohy, či celkové ceny zájezdu) - na zájezdy v období od 22.02. - 31.08.2020. s platností čerpání až do srpna 2021. Zájezdy, kde nebudou známa žadná omezeni dle vládního nařízení, či nebyla oficiálně vyhlášena,  by klienti by měli své zájezdy doplatit dle smlouvy o zájezdu. Pokud tato skutečnost nenastane ze strany klienta, který tím nedodrží platební podmínky v den jejich splatnosti a tím podmínky  smlouvy o zájezdu, smlouva o zájezdu klientovi zaniká a CK má právo na odstupné dle Smluvních podmínek. Dále tyto Poukazy jsou chráněny zákonným pojištěním pro případ úpadku cestovní kanceláře a Vy se tedy nemusí obávat je přijímat. Proto přijímaní voucherů jako rozumné řešení zákazníkům doporučuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Více viz níže sdělení MMV veřejnosti. Přijetí poukazu zákazníkem je rozumným řešením současné situace, které respektuje oprávněné zájmy obou stran.

    POUČENÍ ZÁKAZNÍKA - LEX VOUCHER - POUKAZ na náhradní zájezd  INFORMACE k Poukazům na zájezd

    Chceme tímto  především ochránit investice klientů, jelikož stornopoplatky se odvíjejí od skutečně vzniklých nákladů, které jsme již vynaložili (ať už zálohy za ubytování zahraničním partnerům, či ostatní veškeré vzniklé náklady )

 

MMR

Zákazníci by měli brát v úvahu, že v důsledku současné tíživé situace neztratili pouze možnost odjet na svůj zájezd, ale také to, že na cestovním ruchu je existenčně závislých mnoho zaměstnanců, jejich rodin i podniků. I s nimi je třeba být v současné těžké době solidární. Přijetí poukazu zákazníkem je rozumným řešením současné situace, které respektuje oprávněné zájmy obou stran

Další relevantní odkazy naleznete zde

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí: ZDE
Web Ministerstva zdravotnictvíhttps://www.mzcr.cz/
Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruZDE

Web Státního zdravotního ústavuhttp://www.szu.cz/
Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občanyZDE

Web Krajské hygienické staniceZDE

Web Ministerstva práce a sociálních věcí: https://www.mpsv.cz/

Web Ministerstva školství: http://www.msmt.cz/

Web Světové zdravotnické organizace: (WHO) www.who.int a ZDE

 

Výše uvedené informace vycházejí z informací, které má Cestovní kancelář, k dispozici ve chvíli zveřejnění a které jsou považovány za důvěryhodné. Naše společnost nemůže převzít záruku za správnost a úplnost informací, ani odpovědnost za případné škody. Krizové situace jsou často velmi nepřehledné a mohou se rychle změnit.

 

Cestovní kancelář Atlantika zprostředkovává již 25 let pobytové zájezdy do nejoblíbenějších evropských letovisek v Itálii, Chorvatsku, Řecku a Slovinsku. S naší cestovní kanceláří můžete absolvovat též poznávací zájezdy do Francie, Rakouska, Jižní Itálie, Holandska a dalších.  Užijete si tak výhled z památné Eiffelovy věže, poznáte celebrity v muzeu voskových figurín a nadýcháte se čerstvého horského vzduchu. Pro vyznavače aktivní dovolené jsou tu lyžařské a cyklistické zájezdy a pobyty s možností využití lekcí Zumby. Ve spolupráci s našimi partnery vám můžeme nabínout i tuzemské a lázeňské pobyty a zájezdy do celého světa.

Provozováno na systému STOVKA - rezervační systém pro CK
Copyright © 2020 CK Atlantika, spol. s.r.o. • Všechna práva vyhrazena.
Facebook