Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Já, níže podepsaný/á:

 

 

Jméno a příjmení: _________________________

 

 

Datum narození: __________________________

 

 

Adresa: _________________________________

 

 

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),

 

tímto uděluji společnosti Atlantika, spol. s r.o., IČO 25332040, se sídlem Běhounská 22/24, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 26238 (dále jen „CK Atlantika“), jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, a to za účelem vedení těchto údajů v databázi CK Atlantika pro marketingové účely.

 

Tento souhlas uděluji na deset (10) let ode dne jeho udělení.

 

Byl/a jsem poučena o svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat, a to i bez udání důvodu a o dalších právech, které mi jakožto subjektu osobních údajů naleží, a jež jsou upraveny ve směrnici na ochranu osobních údajů CK Atlantika zveřejněné a dostupné na webových stránkách CK Atlantika.

 

 

V _____________ dne ______________

 

 

 

 

Podpis: _________________________________

Přihlaste se k odběru novinek
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.